1,5 mio. kr. til gode ideer: Kan du gøre Gribskov et bedre sted at bo?

Gribskov: Har du en god idé til et projekt eller en aktivitet, der kan komme hele kommunen til gode, så er der godt nyt at hente. Byrådet har afsat en pulje til gode ideer på 1,5 mio. kr.

Puljen er delt i to og skal støtte aktiviteter og projekter som borgere, erhvervsdrivende eller foreninger sætter i gang indenfor henholdsvis kultur-og idrætsområdet og erhvervs- og turismeområdet samt initiativer i landsbyer med tæt samarbejde med lokalsamfundene.

Aktiviteterne og projekterne skal være med til at udvikle og synliggøre Gribskov Kommune, som et attraktivt sted at bo og leve for både borgere, turister og erhvervslivet.

Hvad kan der søges til
Der kan søges til projekter og aktiviteter inden for henholdsvis kultur- og idrætsområdet og erhvervs- og turismeområdet samt til initiativer i landsbyerne.

Det bliver Kultur- og Idrætsudvalget samt Erhvervs- og Turismeudvalget, som vurderer ansøgningerne. De vil i vurderingen lægge vægt på at aktiviteten:

  • er til gavn for både borgere, turister, fritidsborgere, kultur-, idræts- og erhvervsliv i Gribskov Kommune
  • er med til at brande Gribskov Kommune som et attraktivt sted at bo, besøge og drive virksomhed
  • fremmer samarbejde mellem foreninger, kulturinstitutioner, erhvervs- og turistaktører og kommunale virksomheder i Gribskov Kommune
  • er nyskabende og relaterer sig til kommunens strategier og politikker på området
  • giver værdi lokalt og har tiltrækningskraft for nationale og internationale turister
  • afdækker og styrker kommunens natur- og kulturmæssige potentialer
  • efter etablering kan drives uden kommunens deltagelse

Og man skal helst være lidt hurtig på tasterne. Ansøgningsfristen er 1. oktober i år, og ansøgningen skal bestå af en halv sides tekst, som i korte træk beskriver projektets formål, indhold og målgruppe. Herefter vil de politiske udvalg udvælge et antal af ansøgerne, som de indbyder til at indsende en endelig og mere uddybende ansøgning.

Kriterier for at søge og hvordan der søges, fremgår af kommunens hjemmeside www.gribskov.dk/puljer.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?