Seneste nyheder:

TV Nordkysten

17-årig idømt otte måneders fængsel for uro under Stram Kurs demo

Den 15. april 2019 havde lederen af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, anmeldt at ville foretage en demonstration i Albertslund.

Politiet måtte imidlertid aflyse demonstrationen, efter der var opstået voldsomme uroligheder med deltagelse af efter politiets skøn op mod 250 personer. Mange maskerede sig; der blev kastet sten og kanonslag mod politiet, og der blev sat ild til containere og barrikader i området.

Under urolighederne opdagede politipatrulje omkring 150 meter fra det planlagte demonstrationssted en ung mand, der mellem to biler sad med en åben halvliters vandflaske, fyldt med benzin.

Den unge mand havde kort forinden været en del af en gruppe, der var på vej mod stedet, hvor demonstrationen skulle have fundet sted. Gruppen var i gang med at maskere sig, og der blev kastet sten og kanonslag mod to patruljevogne. Den unge mand var blevet tilbageholdt og sigtet for blandt andet at have vist fuckfinger mod politiet, men havde så fået lov til at gå.

Den 17-årige havde den 19. marts 2019 fået en betinget dom på 4 måneders fængsel for vold og for besiddelse af kokain med henblik på salg. Han blev nu anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens § 134 a om grov forstyrrelse af den offentlige orden og § 181, stk. 1, jf. § 21, om forsøg på brandstiftelse.

Dagen efter blev han varetægtsfængslet, på grund af sin unge alder ved anbringelse på en lukket ungdomsinstitution.

Sigtede nægtede sig skyldig. Han havde godt nok sammen med kammerater været på vej for at se og høre Rasmus Paludan, men ikke deltaget i nogen uroligheder.  Den halsedisse, han havde på, var for at varme hans sarte hals, og benzinen i flasken var til hans knallert, der var løbet tør, og som stod 5 minutters gang derfra.

Der var enighed i domsmandsretten om, at hans forklaring var fuldstændig usandsynlig og utroværdig. Det blev fundet bevist, både at han havde været en del af en gruppe, der maskerede sig, kastede kanonslag mod politiet med mere, og at hans hensigt med benzinen i vandflasken havde været at foretage brandstiftelse som led i urolighederne.

Straffen blev fastsat til fængsel i 8 måneder, hvoraf de 4 måneder var den betingede straf fra dommen af 19. marts 2019.

Retten lagde vægt på, at deltagelse i så grove uroligheder, med angreb på politi og ildspåsættelser, ud fra generalpræventive hensyn bør medføre en ganske betydelig straf. Dertil kom, at tiltalte mindre end en måned tidligere havde fået en betinget dom, og at han fortsatte med at deltage i urolighederne, efter han første gang var blevet tilbageholdt og sigtet.

Af de samme grunde kunne betinget dom ikke komme på tale, selvom tiltalte kun er 17 år gammel. Tiltalte vil inden for ankefristen på 14 dage overveje, om han vil anke dommen.
 
Retten besluttede, at tiltalte skulle forblive varetægtsfængslet på den lukkede institution. Dommen er afsagt af retten i Glostrup den 22. maj 2019.   

Seneste nyheder:

Tip os!

Powered by Vejreti.com