Indsats på Storebæltsbroen ved selvmordsforsøg evalueret: Det skal gå hurtigere

Lørdag den 12. november blev der på Storebæltsbroen gennemført en redningsindsats i forbindelse med, at en selvmordstruet person truede med at springe i vandet fra højbroen. Denne indsats er nu evalueret af Kontaktgruppen for Storebælt. Kontaktgruppen består af en række centrale aktører – herunder bl.a. Sund & Bælt og Politiet.