Kriminalmagasinet Politirapporten
Søg
Close this search box.

23-årig idømt betinget fængsel for underslæb og vold

En 23-årig mand er ved Retten i Herning fundet skyldig i underslæb ved bortsalg af leaset trailer, samt vold ved at have taget fat i en persons krave og have kastet ham ned i en busk.

Den 23-årige mand var tiltalt for underslæb efter straffelovens § 278, stk. 1, nr. 1, og subsidiært bedrageri efter straffelovens § 279 ved at have indgået en aftale om leasing af to trailere fra et finansieringsselskab med intention om at opnå uberettiget vinding ved salget af disse til tredjemand.

Den 23-årige mand var desuden tiltalt for vold i gentagelsestilfælde efter straffelovens § 244, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, ved i forening med en medgerningsmand at have udøvet vold mod en mand, hvor den 23-årige havde fat i hans krave og kastede ham ned i en busk.

Tiltalte nægtede sig skyldig. Der blev i retten afgivet forklaring af tiltalte samt en række vidner, herunder offeret for volden og en repræsentant for finansieringsselskabet.

Dommens resultat
Retten lagde efter tiltaltes og vidners forklaring til grund, at tiltalte har leaset og videresolgt en af de to trailere til en tredjemand, og at han i den forbindelse var indforstået med leasingkonceptet, selvom det var en tredjemand og ikke tiltalte selv, som stod for salget.

Han blev derfor fundet skyldig i underslæb efter straffelovens § 278, stk. 1, nr. 1, mens det ikke var bevist, at tiltalte havde begået bedrageri efter straffelovens § 279.

Hvad angår den anden af de to trailere, lagde retten vægt på, at det var uklart, hvad der var sket med denne trailer, hvorfor det ikke var bevist, at tiltalte var skyldig i hverken underslæb eller bedrageri for så vidt angår den anden trailer.

Retten fandt det bevist, at tiltalte havde taget fat i kraven på manden, og at han, efter hans medgerningsmand havde slået manden, sagde til ham, at han skulle passe på med, hvad han gik og sagde. Tiltalte blev derfor fundet skyldig i vold i gentagelsestilfælde, jf. § 244, stk. 1, jf. § 247, stk. 1.

Straffen blev fast sat til fængsel i 6 måneder. Straffen var en fællesstraf, idet forholdet var begået forud for en eksisterende dom.

Retten lagde på den ene side ved strafudmålingen vægt på, at tiltalte tidligere er straffet for vold, at volden skete umotiveret og i forening med en anden, og på den anden side tiltaltes deltagelse i volden og offerets begrænsede skader.

Straffen blev under hensyntagen til tiltaltes personlige forhold gjort betinget med vilkår om 1 års tilsyn af Kriminalforsorgen, herunder eventuelt misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling.

Tiltalte valgte ikke at anke dommen.

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Mest læste:

.

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Gribskov Tag og Facaderens – Fliserens i Gribskov

Er du bidt af biler?

Annonce