Kriminalmagasinet Politirapporten

28-årig mand varetægtsfængslet: Politibetjente i livsfare under eftersættelse

ALS: Syd- og Sønderjyllands Politi fremstillede tirsdag eftermiddag klokken 16.00 en 28-årig mand fra Sønderborg kommune i et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg, sigtet for vold mod politiet og for at sætte betjentenes liv i fare.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser at den 28-årige mand blev anholdt i nat efter en længere eftersættelse i bil på Als.

Han er sigtet for overtrædelse af straffelovens § 119 og § 252 overfor de to involverede polititjenestemænd.

Derudover er han sigtet for en række overtrædelser af færdselsloven, samt overtrædelser af lov om euforiserende stoffer og fyrværkeriloven.

Den sigtede blev ved grundlovsforhøret varetægtsfængslet i fire uger. Han ville dog kun erkende kørsel i frakendelsestiden, men nægtede de øvrige forhold. Han kærede dog ikke varetægtsfængslingen.

De mere præcise omstændigheder ved den voldsomme biljagt er endnu ikke oplyst.

FAKTA: 

§ 252.
Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs vis forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

§ 119
Den, som øver vold, truer med at øve vold eller offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter trussel om vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, eller at forholdet er begået mod den pågældende i dennes fritid.
Stk. 2.
På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen af tjenesten eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling.
Stk. 3.
Ved fastsættelse af straffen for trussel om vold efter stk. 1 skal der lægges vægt på den betydning, som lovovertrædelsen kan have for den pågældendes udførelse af tjenesten eller hvervet.
Stk. 4.
Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

.

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Gribskov Tag og Facaderens – Fliserens i Gribskov

Er du bidt af biler?

Annonce