Annonce

840 mio. kroner på vej i brexit-hjælp til danske fiskere

Artiklen fortsætter efter annonce.

Artiklen fortsætter efter annonce.

Den økonomiske håndsrækning til danske fiskere efter brexit er godt på vej. Nu har EU-Kommissionen godkendt den største af støtteordningerne under EU’s såkaldte brexit-reserve, så danske fiskere får mulighed for at ansøge om mere end 840 mio. kroner i kompensation for tab af kvoteværdi pga. brexit.

Det britiske farvel til EU skabte chokbølger gennem Europa, og brexit har også haft store konsekvenser for det danske fiskeri – bl.a. ved en reduktion af danske fiskekvoter.

Efter brexit vedtog EU at oprette en såkaldt brexit-reserve. Den danske andel er samlet omkring 2 mia. kroner, hvoraf ca. 1,3 mia. kroner er afsat til fiskerisektoren og lokalområderne. Fordelingen af de ca. 1,3 mia. kr. blev fastsat i en politisk aftale med samtlige partier i Folketinget den 16. december 2021.

Det oplyser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse.

Nu har EU-Kommissionen givet den endelige godkendelse af den største pulje på 840,8 millioner kroner under brexit-reserven. Midlerne går direkte til erhvervet og skal kompensere fiskere, der den 31. december 2020 ejede kvoter, som reduceredes som følge af brexit. Puljen åbnes i starten af maj 2023, hvorefter danske fiskere kan søge puljen på Fiskeristyrelsens hjemmeside. Pengene vil blive udbetalt snarest derefter.

Brexit-midlerne er en del af de mange millioner kroner, der den kommende tid vil blive udmøntet til fiskerierhvervet, hvor en stor del af det danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram (EHFAF) også vil blive udmøntet.

”Brexit var et hårdt slag for dansk fiskeri, og det har ramt erhvervet på indtjeningen, efter kvoterne er reduceret. På tværs af Folketinget blev vi enige om en hjælpepakke til fiskere, følgeerhverv og lokalområder for de tab, de har lidt. Derfor er jeg rigtig glad for, at EU nu endeligt har godkendt den største af ordningerne, så vi snart kan få mere end 840 millioner kroner ud at leve. Ud over de her mange millioner fra brexit-reserven, er der i den kommende tid penge på vej til bl.a. grøn omstilling, forskning og kystfiskeri. Og så glæder jeg mig rigtig meget til den grundlæggende dialog om fremtiden for dansk fiskeri, som vi skal have i efteråret, når Fiskerikommissionen afleverer deres konklusioner. Jeg håber, at 2023 bliver et godt år for dansk fiskeri, og at mange i erhvervet ser lysere på fremtiden, siger Fiskeriminister, Jacob Jensen i pressemeddelelsen.

Overblik over udvalgte ordninger til økonomisk støtte til fiskerierhvervet i 2023

Brexit-reserven (BAR)
Efter brexit vedtog EU at oprette en såkaldt brexit-reserve. Den danske andel er samlet omkring 2 mia. kroner, hvoraf ca. 1,3 mia. kroner er afsat til fiskerisektoren og lokalområderne. I december 2021 blev samtlige partier i Folketinget derfor enige om en politisk aftale, der fordeler de 1,3 mia. kroner til erhvervet og lokalområderne. Ordninger under brexit-reserven inkluderer bl.a.:

Pulje til kompensation for tab af kvoteværdi på 840,8 mio. kroner. Ordningen forventes åbnet for ansøgninger i starten af maj 2023 med første udbetalinger snarest derefter.

Pulje til kompensation til forarbejdningsindustrien på 40 mio. kroner. Ordningen forventes åbnet for ansøgninger i starten af maj 2023.

Pulje til ophugningsordning på samlet 204,4 mio. kroner. Ordningen var åben fra d. 15. september til 1. november 2022. Status er, at der er givet tilsagn om støtte til ophugning af 30 fiskefartøjer for i alt 202,4 mio. kr..

Pulje til kompensation for indkomsttab i 1. kvartal af 2021 som følge af brexit på 25 mio. kroner. Ordningen åbnede d. 15. september og er fortsat åben for ansøgninger. Der lukkes for ansøgninger samtidig med puljen for kompensation for tab af kvoteværdi lukker.

Europæiske Hav Fiskeri og Akvakultur Fond (EHFAF)
Til at understøtte EU’s fælles fiskeripolitik har man oprettet den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakultur Fond, som løber fra 2021-2027. Den seneste aftale om anvendelse af den danske andel af Den Europæiske Hav-, Fiskeri og Akvakulturfond på samlet 917 mio. kroner fra 18. marts 2021 dækker fra 2021-2023. En stor del af midlerne fra denne periode vil blive udmøntet i første halvdel af 2023.

Pulje til investeringer i kystfiskeri på 34,5 mio. kroner. Ordningen åbner i starten af marts 2023.

Pulje til indsatser mod spøgelsesnet på 9 mio. kroner. Ordningen åbnede d. 13. februar 2023.

Puljer til maritim viden på samlet 75 mio. kroner åbner i andet kvartal af 2023. Der er afsat:

×        57,9 mio. kroner til bæredygtig forvaltning af havet og fiskeriet

×        8,1 mio. kroner til miljøbeskyttelsestiltag

×        9 mio. kroner til udsætning af åleyngel

Pulje til grøn omstilling af fiskeriet på 84,6 mio. kroner. Ordningen åbner i sommeren 2023.

Puljer til grøn omstilling af akvakultur på samlet 53,7 mio. kroner. Ordningerne åbner i sommeren 2023, og der er afsat:

×        27,6 mio. kroner til udviklingsprojekter

×        21 mio. kroner til reduktion af klimaaftryk og renseteknologier

×        5,1 mio. kroner til erhvervsmæssig tangproduktion

Grøn skattereform
Endelig er der afsat 350 mio. kroner i periode 2025-2029 til omstilling og udvikling af fiskerierhvervet i en grøn retning i forbindelse med Grøn skattereform. Den konkrete udmøntning af pengene vil blive fastsat i forlængelse af Grøn skattereform.

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Annonce

Annonce

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Annonce

Annonce