Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Åbent Brev: Skolebestyrelse protesterer planer om at flytte skolebiblioteker

ÅBENT BREV: Skole, bibliotek, kulturhus og svømmehal. Det var i 2010 en politisk vision at bygge det hele sammen på Skolegade og deraf få skabt samarbejde og synergi til glæde for flest mulige. Og det lykkedes!

Helsinge Biblioteket er netop blevet nyindrettet, og Nordstjerneskolens elever og lærere bruger biblioteket flere gange dagligt, det er nemlig også skolens bibliotek; et fantastisk samarbejde, hvor alle har optimal adgang til læring og viden. Elever på alle klassetrin bruger biblioteket i skoletiden og fritiden til både projektarbejde og fordybelse i en god bog. Der er et fantastisk samarbejde mellem biblioteket og skolens lærere, og eleverne er glade for at kunne smutte op efter den bog, de lige mangler.

Skolebestyrelsen er derfor meget uforstående overfor planerne om at flytte biblioteket væk fra skolen. Man vil skifte det levende bibliotek ud med administrative kontorpladser og flytte biblioteket ned i Tinghuset. Hvorfor?

Forskning viser, at elever der læser i fritiden 20 minutter hver dag har en læring, der svarer til fire timers ekstra danskundervisning hver uge – eller det der svarer til 1 års ekstra skolegang på et helt skoleliv. Lad os da endelig styrke det ved at beholde det fantastiske bibliotekstilbud helt tæt på skole og svømmehal.

Derudover er vi uforstående overfor, at man igen har glemt, at der er i Gribskov er det unikke samarbejde med skolerne og biblioteket. Skolens Pædagogiske Læringscenter PLC (skolebibliotek) er selve biblioteket. Hvis biblioteket flytter, skal der etableres et nyt PLC på skolen. Det giver slet ikke nogen mening at dele biblioteket i Helsinge op i to dele og kaste ressourcer efter at etablere to mindre bibliotekstilbud. Det kan på ingen måde være til glæde for nogen at flytte biblioteket.

I efteråret havde politikerne glemt at BLIK – Græsted Bibliotek var et folke- og skolebibliotek, der blev benytte dagligt af skolens elever. Nu mindre end et år efter foreslås samme tåbelige idé i Helsinge.

Bibliotekerne i Gribskov har i 15 år været de førende på samarbejdet mellem folke- og skolebibliotek. Kommunernes Landsforening har rådført sig med Gribskov og brugt samarbejdsmodellen mellem skole og bibliotek til danne rammen for, at landets 97 andre kommuner kan arbejde med samme geniale løsning.

Hvorfor går Gribskov så den anden vej og skiller skole og bibliotek ad? De giver ikke mening. Tænk jer om en gang til.

Maiken Ellegaard Madsen
Formand, skolebestyrelsen Nordstjerneskolen

Seneste nyheder:

Tip os!