Åbent brev til borgmester Bent Hansen: Stop personangreb i byrådet

DEBATINDLÆG: Vi skriver til dig i en sag, der ligger os meget på sinde, nemlig det lokale demokrati. Hvis det skal være levedygtigt, så skal det kunne tiltrække borgere med lyst til at deltage aktivt i det lokalpolitiske arbejde og her spiller arbejdet i byrådet selvsagt en central rolle.

Vores bekymring knytter sig til de begivenheder der udspillede sig på det seneste byrådsmøde, hvor man angiveligt ifølge dagsordenen skulle drøfte 2. behandlingen af budgettet for de kommende år. Som afslutning på partiernes fremlæggelser og kommentarer til det foreliggende udkast, gav du som mødeleder mulighed for at fremkomme med ”korte bemærkninger”.

Det fik er antal medlemmer til efter tur at indlede et veritabelt og æreskrænkende personangreb på den konservatives parlamentariske leder af en hidtil ukendt perfiditet og grovhed. Det var svært at se, at indlæggene, som var velforberedte, havde det fjerneste at gøre med mødets formål; og korte bemærkninger, kunne man heller ikke beskylde dem for at være.

RELATERET LÆSNING:

VIDEO: Hårde toner under budgetbehandling i byrådet

Ifølge Arbejdstilsynets definition er der tale om voksenmobning, når en eller flere personer på grov vis udsætter en anden for handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Den krænkende adfærd skal foregå regelmæssigt over længere tid eller gentagne gange.

Den adfærd vi har været vidne til, smitter af på kulturen og arbejdsmiljøet for byrådsmedlemmer, de ansatte og helt ud til det borgerne modtager, samtidig med, at de etiske spilleregler ikke efterleves, det er ikke i orden.

Vores spørgsmål til dig er derfor, om du efter din egen bedømmelse levede op til det ansvar, som påhviler en borgmester? Og om du finder, at det passerede og din iøjnefaldende passivitet, bidrog til at højne respekten for byrådets arbejde og anseelse?

Vi spørger dig, fordi det kan befrygtes, at det der fandt sted vil kunne kaste endog lange skygger ind i de kommende års parlamentariske arbejde. Ligesom vi tror, at det var egnet til at afholde andre fra at søge politisk indflydelse, med at arbejde for en plads i byrådet.

I disse år oplever vi at stadig færre har mod på at deltage i det politiske arbejde, fordi tonen undertiden kan være hård. Det der fandt sted på mødet, skubber yderligere på den udvikling.

Lad os minde dig om, at du er valgt af Venstre til at sidde i byrådet, men at du som udpeget borgmester repræsenterer alle byrådets medlemmer. Er du enig i den udlægning, og mener du, at du levede op til den forpligtigelse?

Hvad er din eftertænksomme reaktion på de begivenheder vi refererer til i denne henvendelse?

Vi gør endvidere opmærksom på, at denne skrivelse ikke har noget partipolitisk motiv.

Dette debatindlæg er forfattet af:

Administrationen i ”Vores Gribskov” v/Eva Pahus & Jørgen Hasselkjær samt Karina Mai Dideriksen.