Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Åbent spørgsmål til politikere: Kan i holde hvad i lover med Brændegrunden?

DEBATINDLÆG: To medlemmer af planudvalget i Gribskov Kommune Mathias Zilberberg (SF) og formand Bo Jul Nielsen (R) har efter planudvalgsmødet d. 22. marts været ude i pressen og omtale et ændringsforslag til lokalplan 340.04, hvor det er foreslået at ændre bebyggelsen til maksimalt ét plan samt en maksimal tilladt bebyggelsesprocent på 32%.

Artiklerne kan ses i netavisen ”DEBAT: Brændegrunden er et …….” og på sn.dk ”Boligbyggeri i modvind: Nu skal sagen i byrådet.”

Af referatet fra planudvalgsmødet fremgår at ændringsforslaget blev tiltrådt med stemmerne for: A, B, F, NG, V, mens imod C og O. (Konservative begærede herefter sagen i Byrådet).

I referatet fra planudvalgsmødet er udeladt bemærkning om maksimal tilladt bebyggelsesprocent på 32%, denne bemærkning bliver begge planudvalgsmedlemmerne citeret for i artiklerne nævnt herover.

Efterfølgende er begge de to planudvalgsmedlemmer gået i flyverskjul og er tavse som østers. Der er opstået total radiotavshed på forespørgsler om skriftelighed af deres direkte løfter, som med enhver tydelighed fremgår af nævnte artikler.

Fra ”Bevar Smidstrup Strand”’s side vil vi rigtig gerne have svar på følgende simple spørgsmål fra Mathias Zilberberg (SF) og formand Bo Jul Nielsen (R):

“Er det korrekt at jeres løfter om maksimal tilladt bebyggelsesprocent på 32% og alene byggeri i eet plan bliver ændret/rettet i lokalplanforslaget?”

Såfremt dette ikke sker ønskes oplyst om det er ”gratis” at fylde medierne med løse manipulerende påstande? Har man ikke som folkevalgt et ansvar over for borgerne om at handle ordholdende og velanstændigt, såfremt man ønsker at opretholde sin troværdighed?

Lars Skytte,
Tagetesvej 10, Gilleleje

Redaktionel note: Netavisen har talt med udvalgsformand Bo Jul Nielsen, der til spørgsmålet fra borgeren svarer, at han ikke har garanteret en byggeprocent på 32%.

“Jeg har ikke været ude at garantere noget som helst. Vi kommer med et ændringsforslag på en byggeprocent på 35%, så der er lidt luft at give med i forhold til lovgivningen”, forklarer han og oplyser, at der også til næstkommende byrådsmøde til april skal tages stilling til, om byggeriet skal begrænses til ét plan.

OPDATERET 29. marts: Et flertal i Planudvalget har nu udsendt en pressemeddelelse, hvor de bekræfter, at de søger en byggeprocent på 35%. Den kan læses her: https://www.netavisen.nu/planudvalg-slaar-fast-vi-anbefaler-mindre-byggeri-paa-smidstrup-strandvej/

RELATERET LÆSNING:

DEBAT: Direkte vildledning af politikerne i sagen om Brændegrunden

5 Comments

Eva Pahus
6. april 2022 at 13:45

Rettelse til referat (link)

#37 Endelig vedtagelse og behandling af høringssvar for Lokalplan 340.04 for boliger på Smidstrup Strandvej 79-83

https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=5c3da1a4-39a3-49ca-88be-098e70bbe9ae&punktid=c3819e25-0365-4870-9501-bf6209e4ada5

Eva Pahus
6. april 2022 at 11:20

Link til Byrådsmødets dagsorden samt videolink til behandling på mødet 5/4-2022

37 Endelig vedtagelse og behandling af høringssvar for Lokalplan 340.04 for boliger på Smidstrup Strandvej 79-83

https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=a7939ce1-eddc-4911-8101-ab1575984a77&punktid=4d20c44a-4750-4f74-bd0c-c257cd2efc35

https://gribskov.kommune-tv.dk/watch/6058?t=0h0m1s&chapter=77416

Torben Kibsgaard Hansen
29. marts 2022 at 0:28

Konkret vedrører dette projektet på/lokalplanen for Brændegrunden i Smidstrup,
men administration og politikere er jo fælles for hele kommunen, så i morgen kommer en ny dag med mulighed for at indføre/ændre flere lokalplaner med endnu flere byggerier til følge.
Torben Kibsgaard Hansen
Sommerhusejer i Smidstrup

Lars Skytte
28. marts 2022 at 17:45

Vi har ikke brug for “luft” vi har brug for ordholdenhed. 32% er ikke 35%. Troværdigheden er 0%.

    Kim Børresen
    7. april 2022 at 10:45

    Så enig med dig Lars Skytte. Hvor er troværdigheden henne?

Skriv en kommentar

Facebook
Twitter
LinkedIn

Seneste nyheder:

Tip os!