Årvågne vidner opdagede brand i badeskur

TISVILDE: Et par vakse vidner opdagede søndag eftermiddag at der kom røg fra et af badeskurene på Tisvildeleje Strand, og fik straks slået alarm til 1-1-2 om branden.

Brandfolkene i Helsinge blev alarmeret kl. 15.11 om røg fra et af de større badeskure på Tisvildeleje Strand, langs Hovedgaden.

Det var en familie på gåtur som opdagde at der kom røg ud fra badeskurets bagvæg, de fik hurtigt set at skuret var aflåst og at der således ikke kunne være nogen personer inde i skuret.

– Der var ikke nogen synlige flammer at se, men der kom en del røg ud fra bagvæggen, fortalte et af vidnerne til branden til Gribskov Lokalavis på stedet.

Brandkøretøjerne kom frem kort efter til stedet, der blev lagt en række brandslanger ud gennem bevoksningen og ned til skuret, mens røgdykkerne begyndte at brække bagvæggen omkring skorstenen ned. ‘Hoveddøren’ til badeskuret blev åbnet med en boltsaks, og afslørede at der ikke var ild inde i selve skuret.

Ilden begrænsede sig til et lille område omkring en metalskorsten, som er i forbindelse med en lille brændeovn i badeskuret, der var dog ikke tændt op i brændeovnen da brandvæsnet kom til stedet.

Brandfolkene kunne dog mærke at stenene i brændeovnen var lune, så der har været tændt op for nyligt i brændeovnen – muligvis er brandårsagen at skorstenen er blevet for varm og noget træværk er begyndt at gløde, hvorefter det meget langsomt har spredt sig.

Heldigvis var en vaks familie hurtige til at slå alarm, og skaden på badeskuret er begrænset.

Ild brand badeskur strandskur 13032016 (11)
Heldigvis brød branden ikke ud i aften eller nattetimerne, den tætte bevoksning og korte afstand til de øvrige skure kunne have spredt ilden over et større stykke i værste fald. (Fotos: Allan Andersen)
Ild brand badeskur strandskur 13032016 (9)
En noget afsvedet bjælke og et par brædder revet ud af bagvæggen, det er det eneste vidne om søndagens uheldige brand.
Ild brand badeskur strandskur 13032016 (3)
Ild og gløder i bagvæggen blev effektivt slukket, faktisk så godt at vandet begyndte at løbe ud af døren på badeskurets forside.
Ild brand badeskur strandskur 13032016 (7)
Formentlig har det stille vejr hjulpet til med at begrænse ildens spredning i bagvæggen. Det har været en lille glødebrand som langsomt har udviklet sig.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?