Advokater kritiserer kommunedirektør: Kendte til problemer med Musik I Lejet og gjorde intet

GRIBSKOV: En advokatrapport afslører, at kommunens tekniske direktør allerede tilbage i 2020 var bekendt med, at Musik I Lejet muligvis blev afholdt uden en gyldig tilladelse.

Kommunens direktør for det tekniske område, Niels Tørsløv, fik tilbage i 2020 informationer om, at noget muligvis var galt i forbindelse med tilladelsen til musikfestivalen Musik I Lejet. Det konkluderer Horten Advokatpartnerselskab i en rapport bestilt af kommunen:

Direktør for Plan, Teknik og Kultur, Niels Tørsløv.

“I forhold til direktøren for Plan, Teknik og Kultur finder Horten det kritisabelt, under hensyn til navnlig embedsmandspligterne om henholdsvis lovlighed, ansvar og ledelse samt åbenhed om fejl, at direktøren ikke søgte af afklare den tvivl om lovligheden vedrørende de planmæssige forhold for afholdelsen af Musik i Lejet, som direktøren var gjort opmærksom på i efteråret 2020”, konkluderer advokaten.

Direktøren blev af sine centerchefer gjort opmærksom på interne juridiske undersøgelser, som allerede tilbage i efteråret 2020 skabte tvivl om Musik i Lejets tilladelse.

Og den tvivl burde direktøren have ageret på, skriver advokatfirmaet:

“Horten finder, at nogle interne juridiske undersøgelser i Gribskov Kommunes forvaltning i efteråret 2020 med nogle forbehold afdækkede, at det var tvivlsomt, om de nævnte planmæssige forhold vedrørende afholdelsen af Musik i Lejet var lovlige. Der forelå altså på det tidspunkt ikke viden om klar ulovlighed men indikationer for muligt ulovlige forhold af væsentlig karakter, som burde være blevet undersøgt nærmere med henblik på korrekt håndtering”, skriver Horten i sin rapport.

Direktøren burde desuden straks have informeret kommunaldirektøren, hvilket han ikke gjorde:

“Horten bemærker hertil, at direktøren ved ikke at underrette sin overordnede, kommunaldirektøren, selv bærer ansvaret for, at den rejste tvivl om lovligheden vedrørende ovennævnte forhold ikke blev afklaret”, skriver advokatvirksomheden.

Vi har i en mail til direktøren spurgt ind til, hvorfor han valgte at ignorere disse informationer, men han skriver retur, at han ikke ønsker at udtale sig og henviser til borgmesteren og kommunaldirektøren. Vi har efterfølgende taget kontakt til både borgmester og kommunaldirektøren. Vi opdaterer artiklen, såfremt vi modtager brugbare svar.

Frikender borgmestre
I rapporten friholdes borgmester Bent Hansen og forhenværende borgmester Anders Gerner Frost for ansvar:

“Horten har ikke fundet oplysninger, der giver anledning til viden eller formodning om, at kommunaldirektøren, den tidligere eller den nuværende borgmester har været vidende om nogen af de ovenfor omtalte ulovlige forhold vedrørende Musik i Lejet”

Rapporten kommer i kølvandet på en anonym whistleblower, som i den grad satte fut i både kommune og politikere, da personen 1. maj 2023 orienterede kommunen, at de nok burde kigge lidt på, om festivalen overhoved kunne afholdes under den nuværende lokalplan for strandområdet i Tisvildeleje.

Det gav advokaterne efterfølgende whistlebloweren ret i og vurderede, at der var behov for at udstede festivalen en landzonetilladelse. Og da sådan en har manglet gennem årene har festivalen været afholdt i strid med planlovens landzone-regler.

Det medførte, at byrådet kort efter måtte vedtage en ny lokalplan, som pt. er under udarbejdelse.

Rapporten bør sætte punktum for denne sag, mener borgmester Bent Hansen (V):

“Da vi fik entydig afklaring på, at der var et problem med plangrundlaget, gik vi i gang med en proces for at rette op på det. Det betyder, at vi allerede er i gang med lokalplansarbejdet. Dette har været en vanskelig sag. Sagen er gennem rapporten blevet belyst meget grundigt, og vi har fået svar, som vi nu kan gå videre med. Det arbejde vil jeg følge til dørs”, forklarer han i en udsendt kommunal pressemeddelelse.

Kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen forholder sig ikke til kritikken af sin direktør i den udsendte pressemeddelelse. Oplevelsen er dog en mulighed for læring, konkluderer hun:

”Jeg tager undersøgelsens resultater til efterretning, og nu forestår et større arbejde, hvor vi internt skal forholde os til hovedkonklusionerne. Vi er meget optaget af at få mest mulig læring ud af denne komplekse sag, og det betyder bl.a. at vi nu vil gennemgå vores procedurer og se, hvad vi kan gøre bedre for at sikre, at denne type fejl ikke kan opstå fremover”.

Et resume af redegørelsen, forfattet af kommunen, kan læses ved at klikke her: Hent resume af advokatundersøgelse af Musik I Lejet.

Lige om lidt er vi klar til at hjælpe dig med at finde nye gode fælleskaber.

Vi har et arkiv med 4.000 virksomheder som glæder sig til at vise dig alt hvad Gribskov har at tilbyde. Kig her igen snart.

Opret Rubrikannonce

Gør din forretning synlig

Bliv kontaktet og hør mere om hvordan du kan få annonceret din forretning på Netavisen Gribskov.

Send debatindlæg

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?