Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Ankestyrelsen fanger igen Jobcenter i svigt af syg borger

GRIBSKOV: I nu to dokumenterede tilfælde har Ankestyrelsen været inde og måtte omstøde afgørelser fra Gribskov Jobcenter, der forsøger at tvinge syge borgere raske. Men den går altså ikke, har Ankestyrelsen nu to gange måtte slå fast.

Når nu Jesus kunne gøre syge til raske, hvorfor så ikke det lokale jobcenter? I to næsten uhyggelig identiske tilfælde har Ankestyrelsen måtte træde ind for at hjælpe kvinder, der begge har haft mere end svært med at overbevise Gribskov Kommunes jobcenter om, at de rent faktisk er syge.

Vi kunne for nyligt skrive om Hanne Pedersen, der måtte hyre en advokat og gå hele vejen til Ankestyrelsen for at få kommunen til at indrømme, at hun var syg.

RELATERET LÆSNING: Ankestyrelsen giver Hanne medhold: Jobcenteret svigtede

Nu har netavisen fået aktindsigt i en sag, som på mange måder er identisk med Hanne Pedersen.

Jobcenter: Hvilken sygdom?

Netavisen Gribskov er en fri avis, som ikke modtager statslig mediestøtte og derfor er afhængig af lokale annoncører og læsernes fortsatte opbakning. Klik for mere info. Grafik: Netavisen Gribskov.

Maria Bille Gunthel har ligesom Hanne Pedersen både læger og fagfolks klokkeklare vurdering for, at hun vitterlig er syg, men kommunens jobcenter valgte også her at ignorere lægernes anbefaling og fratog i stedet hendes ressourceforløbsydelse. For Maria betød det omkring 5000 kroner mindre i månedlige ydelser.

Hun husker tydeligt sit møde med en selvstændig sagsbehandler, som kommunen havde hyret ind til opgaven og som bestemt ikke mente, at hun var syg nok.

– Hun så mig en gang os sendte mig til en reumatolog langt væk. Jeg skrev at jeg ikke kunne køre så langt i bil, men fik at vide, at det skulle jeg bare – ellers ville jeg blive trukket i ydelserne. Så min mand måtte tage en fridag, for at køre mig derned, indleder Maria Gunthel. 

Hun har i en årrække lidt af blandt andet rygsmerter, og hun har i lighed med Hanne Pedersen måtte kæmpe hele vejen til Ankestyrelsen for at få sin sygdom anerkendt af jobcenteret. Og helt ligesom med Hanne Pedersen valgte styrelsen af holde med borgeren.

Jobcenteret havde i begge tilfælde besluttet, at siden de to kvinder lider af en såkaldt ‘stationær sygdom’, hvilket i korte træk betyder, at der ikke er flere behandlingsmuligheder, så var de ikke længere berettiget til de relaterede ydelser.

Marias valgte at klage til Ankestyrelsen over den pludselige beslutning om at stoppe hendes jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Ankestyrelsen: Den går altså ikke
Og Ankestyrelsen tilbagemelding var klar: Enhver beslutning om at fjerne borgere på grund af en stationær sygdom skal være velbegrundet, lyder det fra Ankestyrelsen, som vurderer, at kommunen ikke havde sine begrundelser i orden.

Ankestyrelsen afgørelse er ganske klar i mæglet. Klik for større version.

Styrelsen vurderer i strid med jobcenteret, at Maria var decideret syg på det tidspunkt, hvor udbetalingen af sygedagpenge blev standset.

“Vi vurderer også, at det ikke var tilstrækkelig godtgjort, at din tilstand var stationær. Udbetalingen af ressourceforløbsydelse kunne derfor ikke standses efter bestemmelsen om en stationær tilstand”, konkluderer Ankestyrelsen til Maria Bille Gunthels fagforening, Det Faglige Hus, som kørte sagen for hende.

RELATERET LÆSNING: REDAKTØRENS HJØRNE: Der er noget galt i Gribskov…

For Maria har hele forløbet været drænende og hun har i dag en stor aversion mod overhoved at nærme sig jobcenteret.

– Jeg må indrømme, at jeg er bange for dem. De tryner jo en, og hver gang jeg siger noget, så bruger de det mod mig. De sagde for eksempel, at siden jeg kan magte at hente mine børn, så kan jeg også magte et arbejde, forklarer hun til netavisen.

Hun oplyser også, at kommunen har sendt hende ud i det ene praktikforløb efter det andet uden at skelne til hendes sygdom og rygproblemer.

– De mener, at jeg kan mere end jeg kan. De tror jeg bare sidder herhjemme og ikke laver noget. Jeg kan ikke særlig meget, men alligevel satte de mig ud i et køkken og senere i Netto, hvor jeg for 20 år siden blev fyret pga den dårlige ryg. De ser overhoved ikke på lægepapirerne, forklarer hun.

Hun blev noget overrasket – og især lettet- over, at Ankestyrelsen valgte at give hende ret – noget som ikke sker ofte.

– Jeg blev simpelthen så lettet, at jeg begyndte at stortude. Min lille søn spurgte, hvad der var galt, og jeg sagde at jeg havde vundet i noget der hedder Ankestyrelsen. Så han styrtede ud i børnehavene: “min mor har vundet noget!”, forklarer hun med lettelse og latter i stemmen.

Fagforening kørte sagen
Fagforeningen Det Faglige Hus valgte at bakke op om Marias kamp mod jobcenteret. Man godt kunne mærke, at Marias sagsbehandlere ikke har troet på hende, forklarer Karen Jepsen fra Det Faglige Hus.

– Sagsbehandleren påpeger, at Maria har været i praktik, men vi holder fast på, at der ikke har været taget skånehensyn. Da der så kommer en speciallægeerklæring retur, så lukker de sagen og raskmelder hende, så hun skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Og det er til trods for, at der står i erklæringen, at hun er syg, forklarer Karen Jepsen og peger på, at Maria på det tidspunkt kun var normeret til at kunne arbejde i to timer om ugen.

– Maria kan to timer om ugen på det tidspunkt, men de læser det som, at hun så godt kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det klagede vi så over og fik medhold for en måneds tid siden, forklarer hun og peger på den nylige dom fra Ankestyrelsen.

Det Faglige Hus oplyser, at de har endnu en lignende sag fra Gribskov, som pt. er på vej gennem klagesystemet.

Tidligere principafgørelse
I afgørelsen fra Ankestyrelsen bliver der især peget på en såkaldt principafgørelse, som blev truffet for cirka to år siden.

Afgørelsen fastslår, at en lidelse som bliver lægeligt vurderet som stationær, som betyder at man ikke længere kan forvente en bedring, ikke er ensbetydende med, at arbejdsevnen ikke kan udvikle sig. Og så længe der er mulighed for, at borgerens arbejdsevne kan udvikles yderligere, og at borgeren på sigt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på fuld tid, så kan udbetalingen af sygedagpenge ikke standses efter sygedagpengelovens § 7, stk. 5, 2. pkt.

I Marias tilfælde blev hun i stedet for en regulær arbejdsprøvning sendt ud i praktik i blandt andet Netto og – ironisk nok – Jobcenterets egen kantine, hvor der konstant går en håndfuld arbejdsløse borgere under opsyn af et par fuldtidsansatte.

Men et praktikophold er ikke en arbejdsprøvning, slår Ankestyrelsen fast i sin afgørelse.

RELATERET LÆSNING: Topadvokat: Sagsbehandlere er små konger

Formand: Borgerne skal være trygge
Der er heller ingen slinger i valsen hos formanden for det relevante politiske udvalg, da avisen sætter ham stævne på en fortravlet hverdag i en cafe nær gadekæret i Helsinge.

– Vi retter os selvfølgelig efter Ankestyrelsens afgørelser, understreger formanden for kommunens beskæftigelsesudvalg, Socialdemokraternes Mikkel Andersen.

Han er relativ ny i embedet, men har hurtigt måtte sande, at der er indtil flere sager i Jobcenteret, som bør få politisk opmærksomhed. Man skal dog ikke glemme de mange sager, som kører gennem jobcenteret uden problemer, understreger han

– Overordnet kører der rigtig mange sager gennem jobcenteret, og vi har nogle dygtige medarbejdere, som gør det rigtig godt på mange måder. Men der er også nogle få sager som falder igennem, og det er rigtig uheldigt og trist. Det er os som politikere der har opgaven med at skride ind hvis der er nogle generelle problemer på specifikke områder, her er det vigtigt at vi er opmærksomme og klar til at skride ind, forklarer Mikkel Andersen.

Mikkel Andersen ønsker ikke at kommentere på enkeltsager, men vil gerne forholde sig til jobcenterets generelle arbejdsområde. Et af de områder er ansættelsen af eksterne konsulenter, som flere borgere beretter til netavisen er ansat specifikt for at sikre, at syge borgere bliver sendt så hurtigt gennem systemet som muligt.

Men disse eksterne konsulenter – eller sagsbehandlere – skal overholde kommunens værdisæt, understreger formanden.

– Det handler for mig om, at bruger vi eksterne konsulenter, og det har vi brug for under spidsbelastninger, at de lever op til vores normer og værdier. Og det er et ledelsesansvar at de gør det, og lever de ikke op til det, så er det klart, at så skal de ikke arbejde her, forklarer Mikkel Andersen.

Og det hele handler i sidste ende om at hjælpe borgerne til at føle sig trykke og velinformerede, mener han.

– Alle borgere der henvender sig på jobcenteret skal have en oplevelse af at blive hørt og set. Og så kan det være, at der er afgørelser man som borger er uenig i, men man skal føles at man bliver behandlet godt og er blevet velinformeret. Den er ikke længere. Og det kan jeg sige på hele udvalgets vegne, siger Mikkel Andersen.

FAKTA
Styrelsen peger begge gange på en tidligere principafgørelse om netop stationær sygdomme. Den kan du læse i sin fulde længde her: Ankestyrelsens principafgørelse 35-17 om sygedagpenge – uarbejdsdygtighed – stationær tilstand – udvikling af arbejdsevnen.

Heri står blandt andet:

Udbetalingen kan ifølge sygedagpengelovens § 7, stk. 5, 2. pkt., ophøre tidligere, når den sygemeldtes helbredstilstand er stationær, og kommunen efter en individuel, konkret vurdering af personens arbejdsevne skønner, at den sygemeldte ikke er berettiget til revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension.

Kommunen kan ikke standse sygedagpengeudbetalingen alene med den begrundelse, at den sygemeldte vil kunne stille sig til rådighed på det ordinære arbejdsmarked på deltid. Det er en forudsætning, at den helbredsmæssige tilstand er stationær, og at det er afklaret, at den sygemeldte ikke har behov for revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension.

 

Seneste nyheder:

Tip os!