Annonce

Arbejdsløse sendes i praktik uden børneattester

Artiklen fortsætter efter annonce.

Artiklen fortsætter efter annonce.

GRIBSKOV: Ifølge flere kilder sender Gribskov Jobcenter arbejdsløse i jobpraktik i børnehaver, daginstitioner og SFO’er uden at der er fremskaffet den lovpligtige børneattest ved omgang med børn under 15 år. Gribskov Kommune benægter at det kan finde sted.

Indtil flere unge kontanthjælpsmodtagere er blevet sendt ud i institioner uden at blive afkrævet en børneattest. Attesten skal bevise, at borgeren ikke tidligere er straffet for overgreb mod børn og er en nødvendighed for at sikre børnene bedst muligt.

En 20-årig mand blev derfor noget overrasket, da han i november måned sidste år blev sendt ud i jobpraktik i en børnehave i Gribskov uden på noget tidspunkt at blive afbedt en børneattest. Gribskov Lokalavis har undersøgt sagen.

Hos Nordsjællands Politi har Gribskov Lokalavis fået bekræftet, at der aldrig har været søgt en børneattest på den unge mand til trods for, at han stod for at skulle starte som jobpraktikant i en af kommunens børnehaver.

En børneattest kan ikke indhentes uden personen selv giver tilladelse og sker via E-boks. Her får borgeren en skrivelse fra Rigspolitiet, hvor man skal give sin tilladelse til at Rigspolitiet udleverer oplysningerne. Hvis en borger ikke giver tilladelse, så kan en arbejdsgiver ikke få oplysningerne.

Tvunget i børnehavepraktik
– Jeg har absolut ikke haft noget ønske om at arbejde i en børnehave, men på jobcentret fik jeg bare besked om, at enten så deltog jeg, eller også ville kassen smække i, fortæller den 20-årige mand til Gribskov Lokalavis og fastslår, at han ikke nåede at starte i sin praktik, da han nåede at finde et job inden forløbet skulle igangsættes.

– Først bagefter blev jeg klar over, at det er lovpligtigt med en børneattest, og jeg hørte på intet tidspunkt eet eneste ord om en børneattest under mine samtaler på Gribskov Jobcenter og der stod ikke et ord om det i papirerne omkring min jobpraktik, siger den 20-årige mand, som har ønsket at være anonym af frygt for at gøre sig upopulær på jobcenteret.

Gribskov lokalavis har set dokumenterne fra Jobcenter Gribskov, hvori den 20-årige mand instrueres i at møde i en navngiven børnehave i Gribskov, og der står intet om krav til en lovpligtig børneattest.

Gribskov Kommune afviser
Kort før jul afviste Gribskov Kommune dog den 20-årige mands oplevelse, da Gribskov lokalavis spurgte ind til de lovpligtige børneattester.

– Vores HR-afdeling oplyser, at alle, som arbejder/kommer i praktik i kommunens skoler, dagtilbud o.lign. afleverer børneattest. Dette kan ikke ske uden borgerens samtykke, man får tilsendt en digital post, hvor man skal give tilladelse, oplyser kommunikationschef Rasmus Lindboe, Gribskov Kommune til Gribskov Lokalavis.

Gribskov Kommune tilbød dog at undersøge sagen, hvilket ikke kunne lade sig gøre grundet kildebeskyttelsen.

Ingen enlig svale
Gribskov lokalavis har fået kontakt til en række andre borgere, som påstår også at have været i jobpraktik i børnehaver uden at skulle aflevere børneattest.

De fem personer er i alderen 18 år til starten af 30’erne.

Ud af de fem nye tilfælde har fire af dem været i jobpraktik i mindst tre måneder. De afviser alle ethvert kendskab til en børneattest, ligesom de afviser at have givet tilladelse til Rigspolitiet omkring indhentning af en børneattest.

‘Hvad er en børneattest’ lyder det nærmest enstemmigt fra de fem personer, som alle har bedt om at være anonyme da de frygter for problemer med Gribskov Jobcenter hvis de står frem – deres identitet er dog kendt af Gribskov Lokalavis.

børn børnehave sfo pædofil (1)
Ifølge en række kilder står adgangen til børn i Gribskov pivåben, idet arbejdsløse sendes i jobpraktik uden den lovpligtige børneattest – Gribskov Kommune benægter dog at dette finder sted. (Modelfoto: Allan Andersen)

Hvornår skal man have børneattest?
Enhver som har kontakt med børn under 15 år skal have en børneattest, og indhentningen af en børneattest påhviler det firma eller den myndighed som har personen ansat eller i en position der giver kontakt med børnene – feks. en træner i en sportsklub.

Det er således Gribskov Kommune som har pligt til at sørge for at enhver borger der sendes ud i jobpraktik har en børneattest, vel at mærke inden borgeren møder ind i sin praktik.

Der er dog ikke krav om at feks. en elektrikker som skal foretage en reparation i en børnehave skal have en børneattest

Hvad indeholder en børneattest?
En børneattest indeholder oplysning om domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi, herunder:

– incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år
– blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år
– udbredelse eller besiddelse af børnepornografi

Ifølge Rigspolitiets vejledning omkring børneattester vil afgørelser eller domme fra udlandet også fremgå af en børneattest.

Børneattesten adskiller sig fra den private og den offentlige straffeattest ved, at oplysningerne typisk
fremgår i længere – men aldrig kortere – tid. Hvor længe oplysningerne fremgår, afhænger af
den begåede lovovertrædelse og straffen. Dog mindst 10 år regnet fra afgørelsen / dommen.

Domme for visse sædelighedsforbrydelser slettes dog tidligst efter 20 år regnet fra f.eks. dommen eller
løsladelsen, mens domme for grove sædelighedsforbrydelser vil fremgå mindst til den registrerede
fylder 80 år, i nogle tilfælde til den registrerede dør.

Læs hele Rigspolitiets vejledning omkring børneattester HER

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Annonce

Annonce

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Annonce

Annonce