Arbejdstilsynet: Undgå ulykker på sommerjobbet

GRIBSKOV: – Skal du starte på et sommerjob, eller har du børn, der skal? Så er det en god idé at vide, hvad man må og ikke må arbejde med. Der gælder særlige regler for unge under 18 år, oplyser Arbejdstilsynet i en pressemeddelelse.

Skoletasken er gemt væk og mange unge bruger sommerferien på at tjene ekstra lommepenge. Men hver sommer kommer cirka 125 unge under 18 år til skade på jobbet. Derfor går Arbejdstilsynet igen i år på tilsynsbesøg i sommerlandet.

– En arbejdsulykke som ung kan præge et helt arbejdsliv. Ved at sætte fokus på de unges arbejdsforhold med denne sommerjobindsats, ønsker vi fra Arbejdstilsynets side at bidrage til, at unge under 18 år får en god start på arbejdslivet, siger Rikke Høj, tilsynschef i Arbejdstilsynets Tilsynscenter Øst i en udsendt pressemeddelelse.

Særlige regler
Børn under 13 år må som udgangspunkt ikke arbejde for en arbejdsgiver. Unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre, der arbejder for en arbejdsgiver. Derudover gælder en række særlige regler for børn og unge. De vigtigste er:

Unge under 18 år

  • Må normalt ikke løfte mere end 12 kg
  • Må ikke udføre arbejde, hvor tempoet bestemmes af en maskine
  • Skal være under opsyn af en ældre person, der kender arbejdet
  • Må ikke arbejde alene, hvis arbejdet er forbundet med en særlig risiko for vold og røveri, fx i kiosker, grillbarer og på tankstationer efter kl. kl. 18

Arbejdsgiveren har hovedansvaret
Det er selvfølgelig vigtigt, at både de unge og deres forældre er opmærksomme på, hvad der sker på arbejdet, men det endelige ansvar for at sikre de unges arbejdsforhold ligger hos arbejdsgiveren.

– Som arbejdsgiver har du ansvaret for at instruere og oplære de unge og sikre, at de kun sættes til arbejde, de må udføre og kan magte, siger tilsynschef Rikke Høj.

Arbejdstilsynet sætter denne sommer særligt ind i forhold til arbejdsforholdene for unge under 18 år. Det sker på en række målrettede tilsyn inden for nogle af de brancher, hvor man ved, at der kan være problemer med unges arbejdsmiljø. Det er fx ved kasse- og salgsarbejde i butik eller medhjælp i køkkener. Herudover vil Arbejdstilsynet også have særligt fokus på de unge på de almindelige tilsyn.

Læs om reglerne for unges arbejde på Arbejdstilsynets hjemmeside

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?