Video: Asylansøgere falder godt ind i Esbønderup

ESBØNDERUP: I december var frygten for asylcentret i det nedlagte Esbønderup Sygehus stor, men efter onsdagens borgermøde at dømme er alle fordomme gjort til skamme. Ikke eet kritisk ord, men derimod masser af ros til de nuværende beboere på asylcentret.

Tryk på foto for at se hele borgermødet på video.

Ved borgermødet i december sidste år var sportshallen proppet med bekymrede borgere, som frygtede faldende huspriser, indbrud, overfald og generel utryghed i Esbønderup / Esrum.

Onsdagens borgermøde var besøgt af lidt under 100 mennesker, hvoraf fem var mænd fra Esbønderup Asylcenter og som via en tolk ivrigt fulgte med i mødet.

Onsdagens møde er ikke det eneste der har været afholdt siden mødet i december, der har været to andre møder som bla. Røde Kors har stået for, men onsdagens møde var en direkte opfølgning på mødet fra december.

– Disse møder afholder vi for at få integrationen og kulturudvekslingen til at forløbe på den bedst mulige måde, og det skal vi huske hinanden på her i aften, sagde Borgmester Kim Valentin bla. i sin indledning af borgermødet, som forløb aldeles udramatisk, og der mødte under halvdelen af de forventede personer op til mødet.

Røde Kors kunne berette om en velfungerende udramatisk hverdag på asylcentret, hvor der også blev fremvist billeder med bla. maling af påskeæg hvor børn og forældre deltog med stor glæde og ikke mindst en festlig fastelavn hvor der blev slået katten af tønden af de mange børn på centret i alverdens udklædninger.

Borgermøde - asylcenter Esbønderup - 13-04-2016 -
Der er aktiviteter for beboerne på asylcentret, og herunder også træning i den koreanske kampstil Taek Won Do, kunne de frivillige berette om til de fremmødte. (Foto: Allan Andersen)

Nordsjællands Politi var også repræsenteret ved mødet, her var det Vicepolitiinspektør Freddy Beck Jensen fra Nordsjællands Politi som skulle stå på mål for de løfter som der var blevet givet i december måned – en opgave som var nem at løse.

Mindre kriminalitet
Frygten for stigende kriminalitet, indbrud og andet i forbindelse med Asylcenter Esbønderup kunne skydes direkte til hjørne idet kriminaliteten i området faktisk var faldet.

Der var blevet trukket samtlige sager fra 1. februar til 7. april for både 2015 og for 2016, og mens der i 2015 i den nævnte periode havde været 44 kriminelle forhold, så var tallet for 2016 nede på 40 forhold.

Politiet kunne også oplyse at ud af de nævnte 40 forhold havde de otte haft med asylcentret at gøre – og de syv omhandlede sager indenfor hos Asylcenter Esbønderup,og blot een sag udenfor asylcentrets område. Hvad de konkrete sager omhandlede blev ikke nævnt, men brandvæsnet har været på stedet et par gange hvor der er blevet trykket på brandtryk på gangene- formentlig af nogle af børnene.

– Asylcentret belaster hverken politiet eller lokalsamfundet, men vi har på linie med alle andre asylcentre i Danmark daglige tilsyn af asylcentret her i Esbønderup. Det er også derfor i gerne skulle have bemærket flere patruljevogne i byen, sagde Vicepolitiinspektør Freddy Beck Jensen fra Nordsjællands Politi.

Hamed er beboer på Asylcenter Esbønderup, og han greb mikrofonen for at takke borgerne, byen og Danmark for at have taget så godt imod ham og hans familie. (Foto: Allan Andersen)
Hamed er beboer på Asylcenter Esbønderup, og han greb mikrofonen for at takke borgerne, byen og Danmark for at have taget så godt imod ham og hans familie – og alle de andre beboere på asylcentret. (Foto: Allan Andersen)

Spørgetiden ved mødet blev startet af en beboer fra Esbønderup Asylcenter, Hamed, som havde bedt om mikrofonen og havde en besked til de fremmødte borgere fra området.

– Mit navn er Hamed og jeg bor på Asylcenter Esbønderup, jeg vil gerne sige tak for den venlighed, generøsitet og venlighed som borgerne har mødt os med. Takken er fra mig, min familie og alle andre beboere på asylcentret, lød det fra Ahmed som var tydeligt nervøs ved pludselig at være centrum for opmærksomheden.

– Inden vi kom til Danmark havde vi hørt mange ting, gode ting, om denne store nation med demokrati og personlig frihed. Alt i alt vil jeg bare sige tak, mange tak, til jer alle, sluttede Hamed.

Flere af borgerne på mødet havde også lejlighed til at fortælle om deres oplevelser med beboerne, og især en lokal kvinde som er nærmeste nabo til asylcentret, høstede klapsalver da hun berettede om den store hjælp som hun havde modtaget fra en række beboere.

– De kom og hjalp mig med havearbejdet, det var fem-seks friske gutter som kom og hjalp med at få gravet stubbe op og gjort ved…..de ved nu hvad rive, kost, trillebør, hul, ud og væk betyder. Det har været tophyggeligt og der er ikke gået arbejde tabt for en gartner – for det havde jeg aldrig haft råd til, lød det muntre indslag fra asylcentrets nærmeste nabo.

Borgermøde - asylcenter Esbønderup - 13-04-2016 -
En række beboere fra asylcentret var mødt frem, og havde fulgt med i mødet via en tolk. Efter mødet hilste de alle varmt på Borgmester Kim Valentin, mens den lille fyr i modten nu var en anelse betuttet. (Foto: Allan Andersen)
Borgermøde - asylcenter Esbønderup - 13-04-2016 -
Beboerne var glade for at hilse på borgmesteren, og var også rundt i hallen bagefter for at snakke og spørge løs. Også Gribskov Lokalavis’s udsendte blev spurgt om hvor billederne kunne ses senere, så formentlig har avisen fået et par nye læsere ad den vej også. (Foto: Allan Andersen)
Borgermøde - asylcenter Esbønderup - 13-04-2016 -
(Foto: Allan Andersen)

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?