Besked til arbejdsløs: Smil eller du er fyret

Jobcenter

Gribskov: Er du arbejdsløs, gælder det om at lyde positiv, hvis kommunen ringer og tilbyder et nyttejob eller en praktik. Ellers snupper de tre dages kontanthjælp. Det oplevede 43-årige Jonathan Worm, der fik konsekvenserne at føle, da han ikke sagde ja på stedet til en praktikplads i en af kommunens kantiner.

img_0472m
Jonathan Worm. Foto: Privat.

“Bliver du arbejdsløs, så ryger din selvrespekt”. “De behandler os som sagsnumre”. “Det gælder om at makke ret, ellers er der konsekvenser.”

De fleste som har oplevet at være arbejdsløs i en længere periode genkender ovenstående holdninger. Det er ofte deres egne.

43-årige Jonathan Worm blev i april fratrukket cirka 1500 kroner i sin kontanthjælp for ikke at lyde entusiastisk nok, da han blev ringet op af en kommunal kantinechef med en praktikplads til ham.

Samtalen forløb ifølge kantinelederen så ringe, at der kort efter dukkede et brev op i Jonathans postkasse fra Jobcenter Gribskov:

(Artiklen fortsætter under foto)

image-055Brevet rummer en opremsning af konsekvenser, blandt andet et fratræk af tre dages kontanthjælp og aktivitetstillæg hver måned så længe det er nødvendigt samt en række anvendte lovbestemmelser.

For mange krav
Brevet kom i kølvandet på en telefonsamtale, Jonathan Worm havde tidligere på året med en kommunal kantineleder, som ringede ud af det blå for at tilbyde ham en praktikplads. Samtalen forløb ifølge Jonathan Worm så dårligt, at lederen efterfølgende kontaktede jobcenteret for at fortælle, at borgeren ikke var ønsket i praktik i kantinen.

– Jeg lød nok lidt studs og mystificeret i telefonen, da hun ringede, for jeg havde talt med min sagsbehandler ugen før om to andre tiltag, der skulle hjælpe mig tilbage på arbejdsmarkedet. Og så får jeg pludselig at vide, at jeg i stedet skal starte i en af kommunens kantiner, siger Jonathan Worm, der ikke kunne forstå, hvorfor han pludselig skulle i praktik i en kantine.

– Indledningen på samtalen gav mig et indtryk af, at en tilfældig sagsbehandler havde hevet en tilfældig ledig ud af en bunke. Så jeg spurgte om min egen sagsbehandler havde været inde over, og kantinelederen svarede, at det var hun ikke, forklarer Jonathan Worm, der ikke mener at have udvist en dårlig attitude.

– Jeg var hverken negativ eller afvisende under samtalen, men jeg indrømmer gerne, at jeg ikke lød jublende entusiastisk, siger Jonathan Worm.

Straf giver god mening
På jobcenteret afviser man Jonathan Worms påstand om, at arbejdsløse kan risikere at blive fratrukket tre dages kontanthjælp, hvis de ikke lyder oplagte nok i telefonen.

– Det er ikke et spørgsmål om, at man skal lyde frisk nok. Vi fik en tilbagemelding fra kantinens leder om, at hans indstilling ikke var forenelig med arbejdskulturen på stedet, og det sidestiller vi med en afvisning af tilbuddet, forklarer jobcenterchef Peter Olsen til Gribskov Lokalavis.

Og så giver det i øvrigt god mening at sende Jonathan Worm i praktik i en kantine.

– Det er netop som led i vores nytteindsats, at han bliver sendt til kantinen. Han har valgt at søge arbejde inden for IT, som ufaglært tømrer og inden for detailhandel. Og i forhold til sidste del, giver det rigtig god mening, at han arbejder i kantinen. Vi ved desuden af erfaring, at det kan være rigtig svært at finde job inden for IT, siger Peter Olsen, der gennem Gribskov Lokalavis har modtaget en fuldmagt fra Jonathan Worm, som giver jobcenterchefen lov til at udtale sig om sagen i detaljer.

Omvendt fortæller Jonathan Worm til Gribskov Lokalavis, at han ikke ser en varig fremtid som kantinearbejder, og at han efterfølgende da også har fået tilbudt en mere relevant praktikplads, som passer ham langt bedre.

– Jeg har tidligere været ude og samle skrald som nyttejobber uden at kny. Men jeg er ikke en ressource, kommunen bare kan bruge efter forgodtbefindende. Det er jo meningen, at jeg skal hjælpes ud i varig beskæftigelse, siger han og oplyser, at han har arbejdet 15 år i IT-branchen og derfor ikke føler, at der er tænkt tilstrækkeligt over praktikforløbet i kommunens kantine, som en del af en helhedsplan.

– Jeg forstår ikke, hvordan de mener, at en praktik i kommunens egen kantine skulle hjælpe mig videre ud i arbejde. Det er nyttejobindsatsen om igen, bare med et andet navn. Og der er jo ikke noget job efter endt praktikforløb. De tager bare nye arbejdsløse ind, siger Jonathan Worm om kommunens praktikforløb til arbejdsløse.

Sanktion måske ulovlig
Sagen slutter ikke her. Jonathan Worm havde undervejs i forløbet søgt hjælp hos Den Sociale Retshjælp. Her mener man, at Gribskov Kommune muligvis har brudt reglerne, da de valgte at straffe Jonathan for ikke at udvise en positiv nok adfærd. Retshjælpen valgte derfor at tage kontakt til Ankestyrelsen for at finde ud af lovligheden i kommunens handlemåde, og i et brev til Jonathan Worm, skriver retshjælpen følgende:

“Vi har talt med Ankestyrelsen, og ud fra det du har fortalt os, så mener de ikke, at Gribskov Kommune har anvendt den rigtige bestemmelse ved at anvende Lov om Aktiv Socialpolitik § 39, stk. 1 nr. 2.” ( for lovtekst se faktaboks, red.)

Ifølge Den Sociale Retshjælp har Ankestyrelsen endnu ikke skulle træffe en afgørelse om, hvorvidt en kommune må trække i en borgers kontanthjælp på grund af “negativ adfærd”.

“Der er ikke rigtig andre af bestemmelserne, der regulerer, at mangel på positiv adfærd skulle være lig med en afvisning. Derfor mener vi også, at det er lidt tvivlsomt, hvorvidt kommunens afgørelse er korrekt”, skriver en konsulent fra Den Sociale Retshjælp til Jonathan Worm.

Jobcenter dobbeltchecker
Bekymringen fra Den Sociale Retshjælp har fået centerchefen i Gribskov Jobcenter til at reagere.

– Vi er blevet gjort opmærksom på, at der er tvivl om, hvorvidt den rette paragraf er blevet brugt. Jeg mener, at man godt kan sanktionere ham, men nu går vi ind og dobbelt-checker, om vi har lavet en formalia-fejl. Har vi det, så skal sanktionen ændres eller helt bortfalde, forklarer Peter Olsen.

Et andet sted i kommunen sidder Jonathan Worm til gengæld og håber på snart at kunne lægge sagen bag sig. Hele sagen er i hans optik et fint eksempel på, at kommunernes jobcentre i stigende grad behandler arbejdsløse som mindreværdige.

– Der har altid været en underliggende holdning i samfundet om, at mister man sit arbejde, så er man ikke en ligeværdig borger og kun er et skridt eller to fra at ligge på en bænk uden at kunne eller ville hjælpe sig selv. Men det virker som om, at Venstreregeringens nye regelsæt, som ellers lød så fint og proaktivt da det blev præsenteret, har gjort forskellen mellem “os” og “dem uden arbejde” endnu større.

FAKTA
Lov om Aktiv Socialpolitik § 39, stk. 1 nr. 2. lyder som følger:

§ 39. Hjælpen nedsættes efter § 40, hvis en person:

  1. uden rimelig grund ophører med sit arbejde
  2. uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?