Beslutning om Birkevang viser politisk ansvarlighed

DEBATINDLÆG: I de seneste uger har et interessant fænomen udspillet sig i vores lokale samfund omkring processen ”Birkevang det gamle rådhus”, hvor et flertal af politikerne står fast bag deres tidligere beslutning. Flertallet har valgt at prioritere borgerinddragelse over politisk taktik.

Mens nogle partier og løsgænger har forsøgt at kaste skygger over processen ved at køre valgkamp på denne enkeltsag, har det brede flertal valgt en anden vej. Nemlig at lytte til borgernes bekymringer og fastholde deres beslutning.

Borgernes stemme er vigtig i processen.

Et af de mest bemærkelsesværdige aspekter ved denne dynamik er det brede flertals vilje til at tage borgernes bekymringer alvorlig. I stedet for at lade sig påvirke af politisk pres eller kortsigtede interesser har flertallet valgt at prioritere borgernes stemme og deres troværdighed som primær faktor i beslutningsprocessen. Dette afspejler en sund og ansvarlig tilgang til vores lokale demokrati – hvor det er vigtigt at opretholde tilliden mellem politikere og befolkning.

Opmærksomhed overfor politisk taktik.

På trods af flertallets engagement i at lytte til borgernes bekymringer er der stadig en gruppe politikere ført an af Konservative, der forsøger at udnytte enkeltsager til at drive valgkamp. Disse politikere ser ud til at prioritere deres egene politiske ambitioner og mål over det langsigtede velbefindende for vores kommune. Deres tilgang er præget af kortsigtede mål og mangler den dybde og nuance, som en ansvarlig beslutningsproces kræver.

Borgernes tillid er uundværlig.

Det er vigtigt at erkende, at et vellykket demokrati hviler på tilliden mellem borger og politikerne. Når de folkevalgte viser sig villige til at lytte til borgernes bekymringer og se alle nuancer ”for og imod” for derefter at handle i overensstemmelse hermed, styrkes tilliden til vores politiske system som helhed. På den anden side kan politisk opportunisme og manglende lydhørhed underminere denne tillid og svække fundamentet for demokratiet.

Borgernære beslutninger.

På sidste byrådsmøde den 30 Jan. 24 valgte et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Venstre, Nytgribskov, Radikale at ændre flere aspekter i det projekt som skal opføres på Birkevang. Dette skete efter at have læst hørings svarene – dette er et lysende eksempel på, hvordan et bredt flertal af byråds politiker vælger at være lydhør overfor høringsprocessen samt prioriterer kommunens udvikling over egen politisk taktik.

Denne tilgang er afgørende for at opretholde et sundt og velfungerende lokalt demokrati. Ved at lytte til borgernes bekymringer og handle i overensstemmelse hermed sikrer politikerne, at beslutningen er forankrede i det virkelige liv og tjener fællesskabet bedste.

Lad os håbe, at denne tilgang forsætter med at være retningsgivende frem mod næste valg.

Dette debatindlæg er skrevet af:

Tonny N. Jensen
Socialdemokratiet
Østergade 94, 3200 Helsinge

Rubrikannoncer

TV Nordkysten

Opret Rubrikannonce

Indsend begivenhed

(Det er gratis)

Indsend forening

Bliv kontaktet og hør mere om hvordan du gratis kan få annonceret din forening på Netavisen Gribskov.

Indsend seværdighed

Bliv kontaktet og hør mere om hvordan du gratis kan få annonceret din seværdighed på Netavisen Gribskov.

Gør din forretning synlig

Bliv kontaktet og hør mere om hvordan du kan få annonceret din forretning på Netavisen Gribskov.

Send debatindlæg

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?