Bestyrelse: Pyramidesalg kan være enden på Gilleleje Museum

Gilleleje: Gribskov Byråd har ved et salg af Pyramiden reelt besluttet at lukke Gilleleje Museum. Det blev en af konklusionerne, da Gilleleje og Omegns Museumsforening i torsdags havde generalforsamling.

Har Byrådet i Helsinge held med at sælge Pyramiden i Gilleleje, så står det lokale museum, som har til huse i den karakteristiske gule bygning, til at blive hjemløse.

– Museet har fået besked om, at det skal være parat til at pakke samlingerne ned. Der er ikke anvist noget andet sted til museum. Altså lukker man museet. Efter at have eksisteret i mere end 50 år, sagde medlem af Museum Nordsjællands bestyrelse Lars Thomsen, der også kritiserede, at flere af byrådspolitikerne drømmer om et jødemuseum, som ikke har sammenhæng med historien i Nordsjælland

– Og som visse i byrådet håber at få amerikanske jøder til at betale for, som han understregede.

Formanden for Museumsforeningen, Birgit Sørensen, havde forinden på generalforsamlingen slået fast, at bestyrelsen stadig håber, at der kan findes en løsning om at opføre et nyt museum med kystkulturen som tema. Det skal i så fald gerne ske på grunden mellem Østergade 20 og Hovedgaden 49, som kommunen og Museumsforeningen ejer hver halvdelen af.

En del af denne kystkultur er Danmarks ældste protestantiske kirke i Gilleleje, sørøverne på stranden 1807-14, sommerturismens eksplosionsagtige vækst omkring 1900 og redningen af de forfulgte danske medborgere, jøderne, under Anden Verdenskrig.

Trods bekymringerne for museets fremtid var der også en del af glæde sig over.

Birgit Sørensen, som blev valgt som formand sidste år, kunne fortælle om den store succes foreningen har haft med deres lokalhistoriske arrangementer. Så stor har tilstrømningen været, at man enkelte gange har måttet skifte lokaler fra små lokaler i Det Gamle Rådhus på Vesterbrogade.

Den tidligere formand, Svend Henrik Svendsen, blev udnævnt til æresmedlem. Birgit Sørensen begrundede udnævnelsen med Svendsens store engagement og initiativrigdom gennem mange år.

Jette Svendsen, Klaus Rigger og Frede Petersen blev genvalgt til bestyrelsen. Svend Henrik Svendsen og Tonny Palbo ønskede ikke genvalg. I deres sted valgtes blev Jesper Bjerre og Henrik Ewald. Suppleanter blev Ove Hansen og Jørgen Petersen.

Det fremgik også på generalforsamlingen at Gribskov Byråd trods turisterhvervets ønske om kulturhistoriske aktiviteter de facto har besluttet at lukke Gilleleje Museum.

Pyramiden, Gilleleje. Foto: David Abildgaard
Pyramiden, Gilleleje. Foto: David Abildgaard

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?