Annonce

Borgerrådgiver får brede beføjelser som vagthund

Artiklen fortsætter efter annonce.

Artiklen fortsætter efter annonce.

Gribskov: En kommende borgerrådgiver-afdeling får særdeles frie rammer i Gribskov Kommune. Det fremgår af de retningslinjer, der skal definere den kommende rådgivers jobfunktion.

Byrådet besluttede sidste år at oprette en særlige borgerrådgiver-funktion, der skal hjælpe kommunen og borgerne med at afslutte tvister og uenigheder.

Rådgiverens generelle beføjelser og rammer ligger i disse dage til godkendelse i Byrådet. Bliver de godkendt, er der lagt op til særdeles vide rammer for den kommende borgerrådgiver-funktion.

Ingen bånd binder
Rådgiverne (hvor mange der bliver ansat fremgår ikke, red.) ansættes af Byrådet og står derfor uafhængigt af både borgmester, forvaltning og direktører. Rådgivningsvirksomheden behøver desuden kun referere to gange årligt til Byrådet om sin gøren og laden, og rådgiverne får frie tøjler til at beslutte, hvilke sager og klager der skal under lup.

Kommunens afdelinger og centre har desuden pligt til at give borgerrådgiveren alle de anmodede oplysninger, også fortrolige oplysninger belagt med tavshedspligt. Afdelingerne har maksimalt tre uger til at efterkomme borgerrådgiveren.

Borgerrådgiverne kan behandle sager som omfatter kommunens politiske udvalg, borgmesteren, administrationen samt skoler, institutioner og andre tjenestesteder omfattet af kommunen.

Borgerrådgiveren kan blandt andet behandle klager over kommunens formelle sagsbehandling, personalets optræden, hjælpe borgeren med at henvende sig med sin sag og formidle korrekt kontakt, give rådgivning og hjælpe borgeren med at forstå en afgørelse fra kommunen.

Borgerrådgiveren skal desuden respektere borgerens anonymitet, hvis borgeren ønsker det. Borgerrådgiveren kan dog i helt særlige tilfælde gå videre med en undersøgelse, hvis oplysningerne for eksempel giver mistanke om fortsatte grove eller væsentlige fejl, der berører en bredere kreds af personer.

Borgerrådgiveren må heller ikke være proaktiv og tage sager op af egen drift, men kun reagere på borgerhenvendelser.

Borgmester på speed dial
Rådgiverens primære funktion er ifølge retningslinjerne at sikre en konstruktiv dialog og fungere som mediator i sager, hvor tingene er gået i hårknude. Og rådgiverne får adgang til højeste niveau både politisk og kommunalt for at søge indflydelse.

Borgerrådgiverens kritik eller anbefalinger af en given sag bliver bragt videre til direktionen og borgmesteren, ligesom alle udtalelser indgår i årsberetningen til Byrådet i anonymiseret form. Rådgiveren kan også henvende sig til borgmesteren, hvis han mener, at centrene ignorerer hans anmodninger.

Borgerrådgiveren kan besigtige ethvert tjenestested og har adgang til samtlige lokaliteter i kommunen mod behørig legitimation. Han får også mulighed for at fremme sager, som han/hun mener har trukket i langdrag.

Læs hele oplægget til fremtidige rammer for borgerrådgiveren her: Retningslinjer for borgerrådgiver.

Få restriktioner
Borgerrådgiveren har kun få restriktioner. En af dem er at lade være med at grave i gamle sager.

Sager over et år gamle skal helst lades ligge, hvis ikke de har ‘fornøden retlig interesse for borgeren’, som det beskrives i retningslinjerne.

Rådgiveren må også grave dybere, hvis det er for at få en sag tilstrækkeligt belyst eller hvis det kan bidrage til en forbedring af den aktuelle sagsbehandling.

Klager over politiske beslutninger skal ignoreres. Det er ikke borgerrådgiverens opgave at behandle klager over politiske beslutninger, såsom serviceniveauet eller skattesatsen. Private forhold, der ikke involverer kommunen, er også uden for domæne.

Borgerrådgiveren skal desuden være uvildig og kan derfor ikke være bisidder, partsrepræsentant eller bistå borgere med sager, der skal for højere retsinstanser.

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Annonce

Annonce

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Annonce

Annonce