Annonce

Borgmester om valgkontor på gågaden: Reglerne gælder ikke for os

Artiklen fortsætter efter annonce.

Artiklen fortsætter efter annonce.

GRIBSKOV: Som en læser skrev for nyligt i et debatindlæg her på avisen, så overholder Nytgribskovs nye valg’butik’ i Helsinge ikke lokalplanens regler for bymidten. Borgmester Anders Gerner Frost (G) ønsker ikke at bevare pressens spørgsmål, og har i stedet sendt en kryptisk mail, hvor han skriver, at siden de kun er der midlertidigt, så mener han det er OK at plastre butiksvinduerne til med reklamer af blandt andet ham selv. Vi har spurgt kommunen om en forklaring.

Vi bragte for et par dage siden et debatindlæg fra en erhvervsdrivende i Helsinge, som undrer sig over, at Nytgribskov og borgmesteren tilsyneladende må skilte og reklamere på en måde andre butikker ikke kan. Indlægget kan du læse her:

 

DEBAT: Spørgsmål til borgmesteren om Nytgribskovs valgbutik i gågaden

“Det står mig ikke helt klart hvad det er Nyt Gribskov sælger i butikken: Er det valgflæsk, brudte løfter, sløj ældrepleje, urimelig lang leveringstid på byggetilladelser eller anden uheldig politik? Under alle omstændigheder overtræder Nyt Gribskov byplanvedtægt nr. 17 og Lokalplan 68.99 ‘Skilte & Facader’”, skriver Henning S. Hansen i sit debatindlæg.

Hvad mener borgmesteren?

Anders Gerner Frost (G). Foto: Presse.

I et forsøg på at få en afklaring til reglerne har vi her på redaktionen kontaktet borgmesteren og kommunens administration. De gældende lokalplaner for centerområdet i Helsinge beskriver i tydelige vendinger, at det kun er butikker, som må etablere sig langs gågaden, og at man i øvrigt ikke må plastre facadevinduerne til, som det er tilfældet med Nytgribskovs valgkontor.

Vi skrev derfor torsdag en mail til borgmester Anders Gerner Frost, hvor vi beder borgmesteren forholde sig til kritikken fra borgeren, og som vi har fundet berettiget:

klik for større version

Særlige regler
Dagen efter modtager vi et kortfattet svar fra borgmesteren, som ingen mening giver. Han skriver fra sin ejendomsmægler-mail, at listens valgbutik er undtaget lokalplanens regler i og med, at den kun er der midlertidigt. Desuden henviser han til listeforeningens formand.

Klik for større version.

Svaret er forvirrende og undvigende, og vi har derfor bedt borgmesteren uddybe, hvorfor han mener at være undtaget reglerne i lokalplanen.

Vi har også bedt kommunens administration vurdere, om valgkontoret overholder reglerne. Her svarer man tilbage, at alle ledende medarbejdere er på efterårsferie, hvorfor vores spørgsmål ikke kan besvares før de er tilbage i næste uge. Hvorfor det kræver en ledende medarbejder at vurdere lokalplanens bestemmelser, som samlet fylder 9 A4-sider, forklares ikke.

Vi har også tidligere i dag taget kontakt til listeformand Henriette Ifanger, som dog var til et møde og derfor ikke havde tid til at svare på spørgsmål. Vi har sendt hende en mail i stedet.

Privatfoto.

Lokalplan: Ikke tilladt
Lokalplanen for området er ellers ganske klar i mælet. I Lokalplan 68.99 (link fører til download af PDF-dokument, red.) som blandt andet omfatter Nytgribskovs midlertidige valgkontor, står der ganske tydeligt, at vinduer i det omtalte område ikke må “fremhæves ved hjælp af særlig facadebeklædning eller maling, med mindre det er i overensstemmelse med bygningens oprindelige udseende”. Om det er tilfældet her vil vi lade læserne om at vurdere.

Klik for større version.

I den anden gældende plan for området, Byplanvedtægt 17 (link fører til download af PDF-dokument, red.),  står det desuden ganske klart, at man i delområde 1 kun må bruge nedre etage langs gågaden til butiksformål, restauration eller café. Valgkontoret er placeret i delområde 1, og da der ikke er tale om salg af butiksvarer, kan betingelserne for butiksformål næppe være opfyldt.

Der står også i vedtægtens paragraf 2.2.1, at der er enkelt undtagelser fra reglen. Undtagelserne omfatter offentlige formål, hvor der specifik nævnes lægehus, en ældreklub, arbejdsformidlingskontor og lignende formål, som efter byrådets skøn naturligt finder plads i et centerområde. En lokallistes valgkontor kan dog næppe påstås at være et naturligt syn i et centerområde, og vi er ikke orienteret om, at byrådet skulle have truffet en særlig beslutning angående valgkontoret.

Både lokalplan og planvedtægt er af ældre dato. Lokalplanen blev godkendt i 1999, mens vedtægten er helt tilbage fra 1977, og blev udfærdiget som led i planerne om at omdanne Østergade til en gågade.

Der findes også et tillæg til det gældende kommuneplanforslag, som specifikt fokuserer på Helsinge Bymidte. Tillæget er i offentlig høring frem til 3. november i år og har til formål at hæve bebyggelsesprocenten for etagebyggeri i bymidten. Den nævner dog intet om specifikke ændringer i reglerne for udsmykning og facadebeklædning.

I ingen af de gældende planer for området nævnes noget om dispensationer for lejemål på tidsbegrænsede lejekontrakter. Hvorfor borgmesteren og Nytgribskov mener at være undtaget de alment gældende regler er derfor uvis. Vi bringer en opdatering, når det lykkedes at indhente en vurdering fra kommunen.

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Annonce

Annonce

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Annonce

Annonce