Borgmester svarer på åbent brev om personangreb under byrådsmøde

GRIBSKOV: Følgende er skrevet af borgmester Bent Hansen (V) som svar på et åbent brev, der blev bragt her i avisen d. 17. oktober.

Læs det åbne brev her: Åbent brev til borgmester Bent Hansen: Stop personangreb i byrådet

Der stilles i et åbent brev spørgsmål til ledelsen af byrådsmødet d. 11. oktober 2022, hvor 2. behandlingen af budgettet for 2023-2026 fandt sted.

Ledelsen af et byrådsmøde tager afsæt i Kommunestyrelsesloven og Byrådets forretningsorden. I paragraf 4, stk. 2 hedder det blandt andet:

“Borgmesteren leder Byrådets møder. Han træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer han de punkter, om hvilke der skal stemmes”

Her er det vigtigt, at borgmesteren lader alle politiske retninger komme til orde og blot sikrer, at det talte sprog falder indenfor normale lødige rammer.

Senere i paragraf 30 er nævnt:

“Han [borgmesteren] leder kommunalbestyrelsens forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at dens beslutninger indføres i beslutningsprotokollen”.

Disse bemærkninger er grundlaget for ethvert byrådsmøde.

I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet er der desuden nogle uformelle regler og kutymer, som finder sted hvert år. Blandt andet er det normen, at der kun er dette ene punkt på dagsordenen.

Der indledes med borgmesterens bemærkninger, hvorefter ordet tilfalder partiernes ordførere i partistørrelsesorden.

Senere tilfalder ordet dem som ønsker det, men borgmesteren tilser naturligvis, at afholdelsen af mødet finder sted indenfor en rimelig tidsramme, typisk 2-3 timer.

Byrådsmødet den 11. oktober 2022
Budgetmødet er det møde på året, hvor der normalt er megen politisk debat. Talerne holder sig ikke nødvendigvis indenfor en helt regelret dagsorden, men det er typisk en meget åben politisk debat.

I tilfældet d. 11. oktober blev der behandlet to budgetforslag, hvoraf det ene ikke havde været politisk drøftet tidligere, hvilket naturligvis giver ekstra debat på det åbne byrådsmøde.

Når dette er sagt, forstår jeg godt, at nogle indlæg kan lyde barske, når man som tilhører overværer debatten. Særligt i dette tilfælde, hvor der som nævnt var kommet et nyt budgetforslag på bordet.

Men indlæggene i den pågældende debat kan ikke karakteriseres som ulødige. Og det er min oplevelse, at der blev opretholdt en god orden igennem mødet. Derfor mener jeg heller ikke, at der var grundlag for at standse eller kommentere de konkrete indlæg. Det er min pligt at sørge for, at alle, som ønsker det, kommer til orde – uanset politisk ståsted.

Indlægget er skrevet af:

Bent Hansen (V)
Borgmester, Gribskov Kommune


Redaktionel note: Du kan se det omtalte byrådsmøde herunder i sin helhed: