Borgmesterens Nytårstale

Kære borgere i Gribskov.Jeg håber, I har haft en rigtig god jul. Og lige som jeg nu er begyndt at indstille jer på nytårsaften og det nye år, som venter lige om hjørnet.

Når jeg ser tilbage på det år, som snart er gået, spørger jeg som borgmester mig selv: Hvad har borgerne så fået for deres skattekroner i 2014? Hvad var det vigtigste?

For mig at se skete der to ting, som vedrører de helt nære forhold – for vores børn og for vores ældre.

Børnene
Vores børn mødte efter sommerferien frem til en skole, en børnehave, en vuggestue, som har fået en endnu stærkere drejning i retning af, at vores børn skal lære mere – mere end da jeg var barn.

Baggrunden var den reform af folkeskolen, som Folketinget har vedtaget, men som vi i Gribskov har givet et endnu bredere perspektiv, så vi skærper fokus på læring helt fra vuggestue og dagpleje. Vi har i de seneste år sat fokus på, at de faglige resultater skal blive bedre i Gribskovs folkeskoler.

Nu har vi gearet de institutioner, hvor vores børn kommer, til i endnu højere grad at sørge for, at børnene kan opnå deres fulde potentiale. Når børnene kommer i skole, får de flere timer, de lærer fremmede sprog tidligere, end de før har gjort.

Og de får samtidig mere bevægelse, så vi også har blik for sundheden. Rom blev ikke bygget på én dag. Det gør en markant ny og anderledes skole og dagtilbud heller ikke.

Så til alle jer forældre, der oplever, at eleverne måske endnu ikke får al den motion, som vi stiler efter.

Og til alle jer lærere, som skal have en ny hverdag med længere skoledage til at fungere, vil jeg sige: bær over med os.

Vi ved godt, at vi ikke er helt i mål. Men vi er godt på vej. Vi ved, hvor skoen trykker, og vi gør vores bedste for at komme helt i mål.

De ældre
Vores ældre borgere har siden sommeren haft gavn af den beslutning, som et enigt byråd stod bag, hvor vi sendte vores service i udbud. Lad mig bare give tre eksempler som jeg er stolt af:

1. På flere af vores plejehjem oplever de ældre nu, at der bliver lavet mad fra bunden. Den vacuumpakkede mad er så at sige taget af bordet.

2. Vi tilbyder samtidig vore ældre flere oplevelser og aktiviteter om aftenerne og i weekenden. Tidligere kunne det være lidt sparsomt med tilbuddene, fordi der manglede personale.

3. Og vores ældre har nu krav på bad fem gange om ugen, hvis de ønsker det. Tidligere havde man kun krav på at få hjælp til et enkelt bad.

Det er en service, jeg er stolt af at tilbyde vores ældre. Særligt fordi, at vi ikke har sikret os de her goder ved bare at forhøje skatten. Men ved at sende opgaverne i udbud, så vi får den bedste pris og kvalitet. Hvis Gribskov bare gjorde som gennemsnittet af andre kommuner, så ville vi skulle opkræve 70 mio. kroner mere i skat – alene til ældreområdet. Det gør vi – heldigvis – ikke.

Næste år
Hvad bringer 2015 så borgerne i Gribskov?

Vi tager det første spadestik til vores nye center for springgymnastik. Og begynder samtidig arbejdet med at skaffe bedre forhold for alle dem, der dyrker kampsport.

Vi vil på tegnebrættet gå i gang med at se på, om en ny skole i Gilleleje skal bygges ved at forny de eksisterende rammer eller om der skal bygges fra bunden et helt andet sted. For børnene får vi også et tilbud, som skal hjælpe dem, der har det sværest med bøgerne.

Vi opretter et Gribskov Akademi, som i løbet af kort tid giver et særligt løft til de elever fra 7. og 8. klasse, som har behov for det.

Borgerrådgiver
Næste år bliver også et år, hvor vi med en ny opfindelse prøver at få gjort kål på de sager, hvor borgerne føler, at deres ærinde hos kommunen går i hårdknude.

For selv om vi bestræber os på at gøre det bedste i både små og store sager, så er der tilfælde, hvor dialogen ender i en blindgyde.

Når vi slår dørene op i januar, vil en borgerrådgiver være klar til at gå ind i nogle af de sager, som er gået i hårdknude, og hvor borgere eller virksomheder føler, at de løber panden mod en mur.

Kysten
For et år siden sad vi med helt ekstraordinært store skader efter stormen Bodil, som havde ramt os særligt hårdt ved kysten.

Det var gået hårdt ud over private, men også som kommune var vi ramt i Gribskov. Havnen i Gilleleje, som er så vigtig for både vores erhvervsliv og turisme, var hårdt medtaget. Og en del af Strandvejen ved kysten var bogstavelig talt skyllet bort.

Vi har brugt året i år på at udbedre skader, men næste år tager vi for alvor hul på den indsats, der skal sikre os mod den næste store storm. Der er ikke én simpel løsning, der med et snuptag sikrer vores kyst.

Der er en langsigtet – og bekostelig – affære, men igen er vi et enigt byråd, som tager handsken op til den udfordring.

Grund til optimisme
Med det lille blik i krystalkuglen synes jeg, at der er grund til optimisme for det år, vi går ind i.

Vi får stille og roligt flere til at flytte til vores dejlige kommune.

Vi har en stram økonomi, men ikke strammere end vi har råd til at foretage de rigtige investeringer, som gør vores lokalsamfund stærkere og mere levedygtige.

For det er trods alt det, som gør Gribskov til så godt et sted

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?