Borgmestre til kamp mod Movia prisstigninger

GRIBSKOV: Nordsjællands borgere rammes hårdt af prishop på tog- og busbilletter. Borgmestrene i Helsingør, Halsnæs og Gribskov har nu udbedt sig møde med Movias topledelse.

Værsgo – 50 procent oven i prisen, hvis du bruger rejsekort. Er du fast pendler mellem fx Gilleleje og København, så skal du regne med en stigning på 16 pct. Det betyder, at du fremover skal have 2.650 kroner mere op af lommen hvert år for dit pendlerkort.

Det er uhørt høje prisstigninger, mener borgmestrene i de tre nordsjællandske kommuner, Halsnæs, Helsingør og Gribskov. Borgerne i de tre kommuner betaler prisen for, at Movia vil skrotte det nuværende takstsystem og indføre et helt nyt prissystem, som dækker hele Sjælland. Derfor gør de tre borgmestre nu fælles front og udbeder sig et møde med topledelsen i Movia, som står bag det nye prishop.

”De her prisstigninger er simpelt hen så uforskammede over for alle vores borgere i Nordsjælland. Det er, som om borgerne i Nordsjælland skal betale prisen for, at taksterne kan holdes i ro andre steder, fx inde i København. Og det er gift for borgernes mulighed for at pendle med kollektiv trafik,” siger borgmester Kim Valentin (V), Gribskov Kommune.

De tre borgmestre har bedt om at få Movias direktør samt formanden for den politisk valgte bestyrelse i tale.

 

Læs brevet fra borgmestrene herunder:

Kære Thomas Gyldal Petersen og Dorthe Nøhr Pedersen.

Jeg skriver til jer på vegne af borgmestrene i Helsingør, Halsnæs og Gribskov.

Vi har netop modtaget en orientering om ”Takst Sjælland 16” med Movias planer for et nyt takstsystem.

Heraf fremgår det, at rejsende kan vente prisstigninger på op til 49 procent afhængig af bopæl samt op til 16 procent for pendlere.

Vi nærer en alvorlig bekymring for konsekvenserne for de nordsjællandske rejsende og for vækstmulighederne for regionen, såfremt det foreslåede takstsystem ikke formår at tage højde for pendlingen fra de nordsjællandske kommuner og ind til København.

Vi har stor forståelse for det politiske ønske om en takstforenkling og den økonomiske ramme, det giver for et nyt takstsystem, men vi har ikke forståelse for et system, som giver så voldsomme stigninger i enkelte kommuner. Der må kunne findes andre muligheder for, at kunderne får et enkelt og overskueligt takstsystem uden den særlige geografiske slagside, som det nuværende forslag har.

Som vi talte om på KKR-mødet den 20. april, ønsker vi derfor en dialog med jer om Movias planer for takstændringer og anmoder således om et snarligt møde om denne sag, som naturligt nok er meget indgribende for tusindvis af borgere i vores kommuner.

Med venlig hilsen
Steen Hasselriis, borgmester i Halsnæs Kommune
Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune
Kim Valentin, borgmester i Gribskov Kommune

Kim Valentin
Borgmester

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?