BUDGET-DEBAT: Her er de vigtige punkter i budgettet

DEBATINDLÆG: En aftale for budget 2023-26 blev indgået i de sene nattetimer natten til torsdag, og stor tak til de partier som forstod vigtigheden af, at få lukket aftalen mens enigheden/dialogen/viljen mellem partierne var størst.

Ikke alle partier fik det de forslog af nye tiltag og ikke alle partier fik de spareforslag fjernet som de ønskede, men alle partier lyttede fornuftigt til hinanden for at få løst denne svære opgave, så der kunne landes en bred budgetaftale.

Hvis man ønsker medindflydelse på budgettet og fremtiden for Gribskov kommune, så er det vigtigt at være med hele vejen til underskrivelsen – det var Radikale Venstre også denne gang.

Hovedpunkter bag budget 2023-26, som Radikale Venstre mener er vigtige:

– at vi landede en bred budgetaftale med 8 af byrådets 9 partier.

– at der blev aftalt et 14-dages rengøringstilbud for vores ældre.

– at den kollektive trafik (FlexTrafik og busrute 380R) blev taget ud af spareforslaget.

– at der samtænkes aktiviteter/faciliteter i Gilleleje, så seniorcentret specifikt ikke nedlægges.

– at muligheden for et stærkere lokalsamfund i Tisvilde understøttes (f.eks skole, dagtilbud og FO under samme tag)

– at der oprettes en pulje til eventuelle anlæg når Søborg Sø er etableret.

– at vi fortsætter arbejdet med trafiksikring og udbygning af kommunens cykel- og gåstier.

– at der bevares en ekstra demenskoordinator.

– at besparelserne på kultur- og idrætsområdet blev minimeret.

– at ladestandere, og energioptimering/energitiltag på ejendomsområdet indtænkes.

Derudover er Radikale Venstre glade for, at der blev lyttet til os, da vi ønskede bevarelse af Borgerrådgiveren, som vi var med til at indføre ved budgetvedtagelsen i 2021.

Bo Jul Nielsen
Gruppeformand Radikale Venstre.