BUDGETDEBAT: Naturligvis vil vi ikke forringe servicen for de ældre

DEBATINDLÆG: Naturligvis vil vi ikke forringe servicen for de ældre. Men vi vil gøre tingene klogere. Det er super beklageligt, at vi kan læse, at der spredes usandheder omkring det budgetforslag, som Det Konservative Folkeparti har fremlagt.


I vores budgetforslag lægger vi op til, at der skal arbejdes med at forbedre arbejdsmiljøet, fastholdes medarbejdere (det sætter vi 4 millioner af til), investeres i velfærdsteknologi for 3,5 millioner, og så lægger vi iøvrigt 3 millioner mere i robusthedspuljen end budgetforligspartierne gør. Netop til at sikre, at det ikke er urealistisk.

Det betyder at, af de 13 millioner, vi forventer at spare over 4 år på vikarer og sygefravær, geninvesteres langt de fleste i bedre arbejdsmiljø og smartere løsninger mv.

Vi ønsker at samarbejde og er kede af, at der ikke er ønske om nytænkning og ambitioner om at få gjort op med massiv personaleudskiftning, voldsomt sygefravær og meget stort vikarforbrug. Det ønsker vi nemlig, og vi tror på at tingene kan gøres smartere og billigere uden at ændre på kvaliteten.

Tværtimod tror vi på, at vi med bedre arbejdsmiljø og mere velfærdsteknologi kan være med til at højne kvaliteten og bruge pengene smartere.

Mange hilsner

Det Konservative Folkeparti i Gribskov

Samir Maali
Lars Nielsen
Kim Thonsgaard
Helene Gerlykke-Dohn
Daniel Frigast
Simon Mortensen
Trine Egetved