BUPL om regeringens udspil: Vigtigt fokus på rekruttering af pædagoger

Regeringens forslag om at indlede trepartsforhandlinger for at løse pædagogmanglen og gøre noget ved pædagogers lønefterslæb er den rigtige vej at gå. Et løft af pædagoguddannelsen kan dog ikke vente.

Regeringens udspil “Danmark kan mere 3” rummer de rigtige forslag til at styrke den pressede velfærd. Først og fremmest er det afgørende, at regeringen anerkender, at pædagogers løn og arbejdsvilkår er en vigtig del af løsningen på rekrutteringskrisen, mener BUPL.

”Jeg er glad for, at regeringen har lyttet. Vores velfærd og børnelivet er dybt afhængige af, at politikerne tager ansvar for at gøre det langt mere attraktivt at blive og være pædagog. Det handler om højere løn, bedre arbejdsvilkår og en styrket pædagoguddannelse,” siger BUPL’s formand Elisa Rimpler.

”Jeg er helt enig med statsministeren i, at løn har afgørende betydning for anerkendelsen af vores arbejde. Pædagoger ligger helt i bund i forhold til andre faggrupper med samme uddannelsesniveau. Og vi kommer ikke uden om at gøre noget ved det, hvis vi skal tiltrække nye pædagoger og fastholde dem, vi allerede har.”

BUPL-formanden bifalder regeringens ambitioner om, som en del af Danmark kan mere, at indlede trepartsforhandlinger, der skal tage livtag med den akutte rekrutteringskrise i landets daginstitutioner, hvor kun halvdelen af det pædagogiske personale i dag har en pædagoguddannelse.

I løbet af de kommende ti år stiger antallet af små børn med 55.000. Det vil kræve 14.000 ekstra pædagoger bare for at følge med udviklingen i børnetallet og lovkravet om minimumsnormeringer.

”Vi har længe efterlyst en national rekrutteringsplan. For vi skal finde nye veje til flere pædagoger. Lige nu ser vi, hvordan pædagogandelen falder og udhuler den faglige kvalitet omkring børnene. Vi skal sætte alle sejl til for at stoppe den udvikling, og det haster,” siger Elisa Rimpler.

Derfor undrer hun sig over, at der endnu ikke er afsat penge til et gedigent løft af pædagoguddannelsen i regeringens udspil til bedre uddannelser i Danmark kan mere.

Antallet af ansøgere til pædagoguddannelsen er styrtdykket de seneste fem år, og uddannelsen er den mest underfinansierede af alle videregående uddannelser. Derfor er der brug for en saltvandsindsprøjtning på mindst 350 millioner kroner, fastslår BUPL-formanden.

”Det er pædagoguddannelsen, som står for tur. Der er brug for at løfte kvaliteten og gøre uddannelsen attraktiv. Men jeg kan desværre ikke få øje på pengene i regeringens plan, og det er bekymrende. Vi kan jo ikke vente til 2030, hvis vi skal sikre pædagoger nok til børnene,” siger Elisa Rimpler.