Byrådet i Halsnæs Kommune indgår budget-forlig

HALSNÆS: Halsnæs Kommunes byråd har i dag, torsdag den 6. oktober, indgået budgetforlig. Forliget er indgået med alle byrådets partier.

“Fokus de kommende år bliver at styrke velfærden, øge bosætningen og sikre den grønne omstilling”. Sådan lyder det i en udsendt pressemeddelelse fra Gribskov Kommune.

Det er et samlet byråd bestående af Socialdemokratiet, Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, som står bag den netop indgåede budgetaftale for perioden 2023-2026.

“Omdrejningspunktet for aftalen er at styrke og sikre kommunens økonomi. Det skyldes, at regeringen har ønsket at holde kommunerne i en kort økonomisk snor – bl.a. som følge af, at der skal findes flere penge til forsvaret, ligesom aktiviteten i samfundet skal ned grundet inflationen”, lyder det endvidere i pressemeddelelsen.

Forliget inkluderer en række besparelser, og partiernes begrundelse kan hentes her: Budgetaftale Halsnæs Kommune 2023-26.  Du kan også læse dem nederst i denne artikel.

Fokuspunkter
“Men budgetaftalen indeholder også en række spændende og nye initiativer med fokus på velfærd, bosætning og grøn omstilling”, skriver kommunen og supplerer med en liste med udpegede hovedelementerne i budgetaftalen:

  • Grøn omstilling via energirenovering af bygninger og bedre infrastruktur til at oplade el-biler
  • Omlægning af undervisningstilbud på specialområdet tættere på det almindelige skoletilbud
  • Prioritering af idrætslivet med et samlet idrætscenter ved Magleblik
  • Fokus på bosætningsindsats for at få gang i væksten
  • Sikre det videre arbejde med byudviklingsplanerne for Hundested

Borgmester Steffen Jensen er tilfreds med aftalen.

”I en tid, hvor energikrisen er over os, inflationen buldrer afsted, og kommunerne er ramt af en historisk stram økonomiaftale, er jer meget tilfreds med, at vi her i Halsnæs kan tage et fælles ansvar og sammen stå bag om en budgetaftale. Det vidner om et godt samarbejde, som jeg gerne vil kvittere for. Det gavner alle i Halsnæs, og derfor ser jeg også – trods de stramme økonomiske rammer – frem til, at vi sammen fortsætter den positive udvikling i kommunen,” udtaler borgmester Steffen Jensen i den udsendte pressemeddelelse.

Partiernes kommentarer til budgetaftalen. Side 1 af 5
Partiernes kommentarer til budgetaftalen. Side 2 af 5
Partiernes kommentarer til budgetaftalen. Side 3 af 5
Partiernes kommentarer til budgetaftalen. Side 4 af 5
Partiernes kommentarer til budgetaftalen. Side 5 af 5