Byrådet skal vurdere forslag til kommende vindmøllepark ud for Gilleleje

GILLELEJE: Planerne om at opføre en vindmøllepark op til 15 kilometer ud for Gilleleje er nået et skridt videre. I morgen, tirsdag, skal byrådet beslutte, hvordan kommunen skal formulere sit høringssvar til planerne. En række politiske underudvalg ønsker, at de lokale fiskere skal inddrages i den videre proces og at konsekvenserne af vindmøllerne skal undersøges til bunds.

RETTELSE: Vi kom ved en fejl til at skrive, at byrådsmødet finder sted i aften. Dette er ikke korrekt, byrådsmødet afholdes i morgen, tirsdag, kl. 19. Vi beklager fejlen.

Danmark skal være selvforsynende med grøn energi. Det er blandt de nationale målsætninger, og et skridt på vejen er opførelsen af en række vindmølleparker rundt om i det danske farvand. En af disse parker skal muligvis placeres ud for Gilleleje, og det har vakt bekymring blandt flere lokale politikere, der gerne vil sikre, at projektet ikke går ud over vores i forvejen pressede fiskerierhverv.

Projektet får også betydning for havudsigten langs store dele af kyststrækningen. Selskabet bag projektet, Windestate, har fået udfærdiget en række visualiseringer af projektet, som viser hvordan møllerne vil synes fra stranden.

Det fremgår af høringsmaterialet at forundersøgelserne, at den visuelle påvirkning af kystlandskabet kan blive forstærket af, at der også placeres en vindmøllepark ved Hesselø ud for Hundested.

visualisering af vindmøllepark set fra Heatherhill. Grafik: Windestate.

Om projektet
Vindmøllerne skal placeres i det østlige Kattegat, nord for Sjælland og ligger minimum 10 km fra kysten.

Møllerne set fra stranden ved Nakkehoved Fyr. Klik for større version.

Der forventes at kunne opstilles mellem 22-29 vindmøller.

Der vil i forundersøgelsen blive taget udgangspunkt i tidssvarende havmøller og et opstillingsmønster der sikrer, at området udnyttes optimalt.

Projektforslaget tager udgangspunkt i de nyeste havmølletyper over 10 MW, og hvis den nuværende udviklingskurve fortsætter forventes havmølletyper op til 25 MW med forventede spænd på havmøllernes totalhøjde på 250-325 meter per vindmølle.

Den forventede parkkapacitet vil være på ca. 500-550 Mw og det vil blive undersøgt om der er mulighed for en direkte tilslutning til et eventuel power-to-x-anlæg.

Den mulige placering, angivet på satellitfoto.

Udkast til høringssvar
Kommunen har på forhånd lavet et høringssvar, baseret på de tidligere politiske behandlinger af sagen og som sendes i tilfælde af, at byrådet godkender det på tirsdagens byrådsmøde.

Det kan du læse herunder: