Daginstitutioner skal igen have lokale ledere

Gribskov: Der skal mere ledelse i de enkelte vuggestuer og børnehaver. Det er budskabet fra Børneudvalget, der på seneste møde har besluttet en ny model for ledelse af kommunens dagtilbud. 

Lokal leder eller ej? Det er et spørgsmål, som Børneudvalget har skulle tage stilling til på seneste udvalgsmøde. Den nuværende model med områdeledelse har høstet en del kritik, og derfor har udvalget arbejdet med to mulige modeller for at sikre bedre ledelse ude i de små insitutioner. Det ene scenarie var en distriktsledelse med udvidet ledelsesrum til de daglige pædagogiske ledere, mens det andet fokuserede på dagtilbudsledelse med en fælles koordinator.

Modellerne er et resultat af den høring, der har fundet sted blandt medarbejdere og brugerbestyrelser på området. Den nye ledelsesstruktur forventes at blive implementeret i løbet af første halvår 2016.

Modellerne har været ude i høring hos forældrebestyrelser, husråd og lokaludvalg i dagtilbud og skoler, og her er svarene ganske entydige: Lokal ledelse, tak. Dagtilbuddene ønsker en leder, der er tæt på institutionens hverdag, og som kan være med til at håndtere de daglige udfordringer. De ønsker også i højere grad selv at kunne tilrettelægge det pædagogiske arbejde.

Børneudvalget har vurderet, at det sidste scenarie, altså med en fælles koordinator, bedst lever op til de ønsker og behov, der er om mere lokal ledelse på området. Men der blev også plads til en justering af scenariet, idet udvalget besluttede, at Blistrup fremover skal have selvstændig dagtilbudsledelse. Derudover besluttede udvalget, at der ikke skal findes penge til en pædagogisk konsulent i administrationen. Udvalget anerkender behovet, men beder om at administrationen selv finder en løsning indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Flere ledere på vej
Børneudvalgets beslutning betyder, at der fortsat vil være fem distrikter med én skole, men med ni kommunale og fire selvejende dagtilbud, som hver har deres leder, som refererer til centerchefen for området. I dagtilbud med flere matrikler vil der, udover dagtilbudslederen, være daglige pædagogiske ledere tilknyttet. De refererer til dagtilbudslederen.

Dagtilbudslederen har det økonomiske, pædagogiske og personalemæssige ansvar i dagtilbuddet.

Hvert distrikt får desuden en distriktskoordinator. Distriktskoordinatoren er også dagtilbudsleder i et af distriktets dagtilbud/fritidstilbud. Koordinatoren har ikke ledelsesmæssige beføjelser, men sørger for at koordinere indsatser og forløb i distriktets dagtilbud, herunder koordineringen med selvejende dagtilbud i distriktet.

Distriktskoordinatoren har også en koordinerende funktion i forhold til at være medskabere af et tæt samarbejde mellem skolen og alle dagtilbud i distriktet, herunder samarbejdet på tværs af faggrænser.

Hvert distrikt har mulighed for at etablere lokale samarbejdsfora, der kan være med til at sikre en lokal koordinering og udvikling i lokalområderne.

Det nye scenarie (scenarie B, red.) vil medføre flere ledere i direkte reference til centerchefen. Derfor vil kommunen ansætte en centralt placeret pædagogisk konsulent, som blandt andet skal føre tilsyn med dag- og fritidstilbudene, rådgive og vejlede samt sikre et godt forældresamarbejde.

Formand for Børneudvalget Sisse Krøll Willemoes, NytGribskov, er glad for beslutningen om at skaffe mere lokal ledelse.

– Vores vuggestuer og børnehaver er en væsentlig del af arbejdet med det enkelte barn og i høj grad dem, der har indflydelse på barnets trivsel og læring senere. Derfor er det rigtigt vigtigt for mig, at vi har gode og stærke dagtilbud og det kræver, at der er en god ledelsesstruktur, og at der er klarhed omkring ledelsesopgaverne, forklarer hun i en pressemeddelelse.

Det hele er dog ikke fryd og gammen. Den nye struktur er dyrere at vedligeholde.

Skærmbillede 2016-02-23 kl. 10.04.42
Politikerne valgte scenarie 2. Grafik: Gribskov Kommune.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?