Dansk Folkeparti kræver prøver: Hvor ren er jorden?

ESBØNDERUP: Dansk Folkeparti er blandt de partier som ønsker at tage et ekstra kig på den jordforbedring som finder sted ved Østvej 13 nær Esbønderup. Det er på tide, at jorden bliver undersøgt for forurening, lyder det fra partiets byrådsmedlem Brian Lyck Jørgensen.

En kreds af borgere fra Esrum og Esbønderup stod tidligt op mandag morgen for at give deres mening til kende om det jordforbedringsprojekt som finder sted på Østvej 13 nær Esbønderup.

Og det er ikke kun byens borgere, som er bekymret. Også flere politiske partier bakker nu op om et krav om at teste den jord, der køres til marken.

“Det er helt klart noget, vi gerne vil drøfte i udvalget”, forklarer Miljø- og teknikudvalgets formand Brian Lyck Jørgensen fra Dansk Folkeparti.

Han har taget kontakt til sit eget bagland for at høre til partiets holdning, og han håber, at der kan komme skærpede regler for området.

Ifølge kommunens tilladelse kræves der ingen politisk indblanding, da der er tale om et forbedringsprojekt.

Vandværksformand: Det et ikke nok
I Esrum ser formanden for det lokale vandværk dog ikke en prøvetestning som et reelt redskab i kampen mod den forurening vandværkets bestyrelse frygter.

“Nej, jeg er ganske sikker på, at den jord nok skal komme tilbage som værende klasse-0 jord, og så håber jeg ikke politikerne bruger det som en undskyldning til ikke at foretage sig yderligere. Det vi anfægter er, at der kommer mere end 70.000 kubikmeter klasse-0 jord ud på marken, som akkumuleret indeholder så meget forurening, at det er til fare for grundvandet”, forklarer formand Søren Schmidt til netavisen.

“Reelt er der her tale om et deponi af klasse 0 jord, som burde have været  godkendt efter landzoneloven”, underbygger han med tanke på, at et jorddeponi skal udsættes for en VVM-redegørelse og nabohøringer, før det kan godkendes – i modsætning til jordforbedring som kan administrativt besluttes i kommunen uden politisk behandling.

“SCT har således behændigt undgået, at lave en VVM redegørelse med efterfølgende nabohøringer, da regelsættet for “jordforbedring”  ikke kræver det”, forklarer Søren Schmidt.

Han peger på, at typisk klasse-0 jord langt fra er fri for forurening.

“Klasse-0 jord har et bekymrende højt indhold af tungmetaller, arsen og olierester, som udgør en betydelig risiko for Esrum og Esbønderups drikkevandvand. Klasse 0 jord er ikke dyrkningsjord”, slutter han.

FIK DU SET:

 

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?