Annonce

DEBAT: Du lader ikke mine børnebørn cykle på den vej!

Sådan sagde min mor, da vi flyttede til Esrum. Hun omtalte skolevejen Tingbakken imellem Esrum og Tingbakkeskolen. Vejen skaber stor utryghed og bekymring blandt forældre. Den skaber daglige trafikfarlige situationer og bevirker at næsten ingen børn cykler til og fra skole.

Kim Valentin har i sit udspil til næste års budget skrevet at der skal ske en forbedring af sikkerheden for de bløde trafikanter på strækningen fra Esrum til Tingbakkeskolen. Der skal undersøges hvordan dette kan gennemføres. I Esrum håber vi, at de øvrige medlemmer af byrådet vil støtte op omkring forslaget. -Vi skal gøre op med de halve løsninger.

I budgettet for 2016 afsatte kommunen et tocifret millionbeløb til en sammenlægning af institutionerne fra Esrum og Esbønderup. Vores lokalsamfund ønsker fortsat ikke nogen sammenlægning. I stedet bør pengene bruges på et fagligt løft til Tingbakkeskolen og en cykelsti. Analysefirmaet COWI undersøgte i 2007 mulighederne for etablering af cykelstien. En dobbeltrettet cykelsti kan anlægges for 3,6 millioner kr. Pengene er tilstede hvis institutionssammenlægningen undlades. Cykelstien er således fuldt finansieret.

Esrum Borgerforening har tidligere orienteret Gribskov Kommune om, at vejen er indrettet i strid med gældende lovgivning idet den har utilstrækkelige oversigtsforhold. Kommunen fældede herefter fredskoven i svinget. Skoven er groet til igen, så kommunen må ud med motorsaven på ny… Eller måske skulle kommunen tage forældrenes bekymringer, færdselsloven og børnenes sikkerhed seriøst? -Hvis man skal gøre noget, så gør det ordentligt!

Skolevejen Tingbakken blev etableret i 2007 som en midlertidig spareløsning idet en cykelsti var bekostelig. Den optimale løsning skulle herefter være en del af kommunens langsigtede planlægning. Med budgettet for 2017-2020 er vi nået til den langsigtede planlægning i Gribskov Kommune. Vi ser frem til at cykelstien bliver en del af planen.

Karsten Milton, fmd.
Esrum Borgerforening

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Annonce

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Gribskov Tag og Facaderens – Fliserens i Gribskov

Er du bidt af biler?

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?