Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

DEBAT: Endnu en naturperle bliver omdannet til boligområde

DEBATINDLÆG: Langedam, tidligere Breddam syd for Græsted, er blevet opkøbt af kommunen med henblik på udstykning til beboelse. Kommunen, samt flere investorer, påtænker at omdanne denne naturperle med mose-, sø-, og vådområder til boliger – i alt 60 boliger – ifølge skiltet på stedet.

Hvordan hænger det mon sammen med at bo smukt i naturen og at vi – pga klimaforandringer skal påregne mere nedbør i fremtiden at bebygge et område, der ligger lavt og er fyldt med moser, vådområder,  søer når fremtidens klima tilmed vil afstedkomme mere regn?

Har kommunen haft sagen i offentlig høring og nabohøring?

Så vidt jeg er orienteret er kun en nabo blevet spurgt – og derudover skulle der været lavet ændringer i projektet i forhold til da projektet blev præsenteret? Eller hvordan forholder det sig?

Hvordan mener lokalpolitikerne i de byggerelaterede udvalg, at der er en sammenhæng mellem byudvikling og natur på dette smukke område? I må gerne svare…

Jeg besøgte området Langedam (tidligere Breddam) ved Græsted i april måned. Jeg snakkede med en hundelufter. Han fortalte, at der var frøer i moserne på området – og de kunne høres kvække om eftermiddagen. Er frøer egentlig ikke fredede? Og endda såkaldt bilag IV arter?

Han fortalte yderligere, at der i området, hvor der nu var gravemaskine på – også var vådt og at der er et udløb, hvor der også var frøer. Han undrede sig over, at gravemaskinen kunne grave der uden at synke i.

Der bliver lige nu gravet ud til fire rækkehuse med tilhørende P-arealer. Når de bliver solgt, skulle de (kommune og ejendomsudviklere) arbejde med flere bebyggelser på området.

Det er kommunen, der har købt området mhp bebyggelse – vækst – flere borgere – men er det i vores alles interesse, at vi på denne vis ødelægger vores naturområder stykke for stykke for at gøre plads til flere borgere, der skal bo naturskønt?

Dette område ville tværtimod egne sig rigtig godt, som bindeled mellem de fragmenterede naturområder, vi jo har i Nordsjælland. For der er brug for grønne korridorer og her kunne de tilmed kædes sammen via vådområder og forbinde to dele af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Naturen har brug for mere plads og flere sammenhængende naturområder.

Skulle man ikke kigge på denne sag med andre og mere naturvenlige briller kære lokalpolitikere?

Hvad mener beboerne i området?

Mvh

Tine Wandall,
Hummel-haven 8, 3230 Græsted.

Redaktionel note: Netavisen.nu har givet kommunen mulighed for at svare på ovenstående debatindlæg. Vi bringer en opdatering, såfremt kommunen responderer.

Skriv en kommentar

Facebook
Twitter
LinkedIn

Seneste nyheder:

Tip os!