DEBAT: Gribskov Kommune svigter i håndteringen af skimmelsvamp

DEBATINDLÆG: I Gribskov Kommune er en ejendom på Enghavevej 2 i Helsinge plaget af skimmelsvamp og fugt, og har udsat lejerne for betydelige sundhedsrisici, mens kommunen tilsyneladende undlader at overholde lovgivningens krav om forsvarlig behandling af problemet.

D. 30. juni 2022 informeres kommunen om den alarmerende tilstand af skimmelsvamp og fugt i ejendommen. Desværre vælger kommunen at støtte udlejeren, der fremlægger en utilstrækkelig løsningsmodel, hvilket bliver ukritisk accepteret af kommunens administration.

Efter ufrugtbare diskussioner med udlejer og kommunen konkluderer lejernes juridiske rådgiver fejlagtigt, at kommunen opfylder lovgivningens krav. Dette på trods af dokumentation fra Hussvamp Laboratoriet, som lejerne selv indhenter og sender til både kommunen og udlejeren. Kommunen insisterer dog på, at de handler i overensstemmelse med lovgivningen og godkender endda en ny, utilstrækkelig plan for udbedring.

Først da lejerne søger hjælp fra kommunens borgerrådgiver, tager sagen en drejning. En ny vurdering fra Hussvamp Laboratoriet afslører, at skimmelsvampen og fugten er eskaleret i perioden mellem de to rapporter. Ejendommen, der burde have været kondemneret for to år siden, får nu endelig den korrekte status.

Gribskov Kommunes manglende overholdelse af lovgivningen har ikke kun ført til betydelige sundhedsmæssige konsekvenser for lejerne, men har også sat spørgsmålstegn ved kommunens evne til at beskytte sine borgere.

Det er uacceptabelt, at en kommune, der er ansvarlig for borgernes velfærd, negligerer så grundlæggende forpligtelser.

Lejerne har været tvunget til at påtage sig en ekstra byrde i form af sundhedsrisici og økonomiske omkostninger som følge af kommunens fejlslagne håndtering af denne sag. Derfor opfordrer vi Gribskov Kommune til at tage ansvar, rette op på situationen og sikre, at lignende fejl ikke gentager sig i fremtiden.

Det er påkrævet, at kommunen reviderer sine procedurer og indgår et mere ansvarligt partnerskab med lejerne for at sikre, at lovgivningen overholdes og borgernes sundhed beskyttes. Sundhed og lovgivning bør aldrig være kompromitteret af fejl og forsømmelser fra en kommunal myndigheds side.

Dette debatindlæg er indsendt af:

 

Mogens Phillip
Pensioneret advokat

Bredland 4, 3230 Græsted

Redaktionel note: Vi har forelagt anklagerne for kommunen, som skriver, at de ikke ønsker at svare.

Lige om lidt er vi klar til at hjælpe dig med at finde nye gode fælleskaber.

Lige om lidt er vi klar til at vise dig alt hvad der skal opleves i Gribskov.

Vi har et arkiv med 4.000 virksomheder som glæder sig til at vise dig alt hvad Gribskov har at tilbyde. Kig her igen snart.

Opret Rubrikannonce

Gør din forretning synlig

Bliv kontaktet og hør mere om hvordan du kan få annonceret din forretning på Netavisen Gribskov.

Send debatindlæg

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?