DEBAT: Grøn kommune? – Nyt jorddeponi på Esrumgård! 

DEBATINDLÆG: Tusind tak til udvalget Klima, Miljø og Teknik fordi I stemte NEJ til  administrationens anbefaling om at arbejde videre med Esrumgårds nye ansøgning om endnu et jorddeponi – med ny ødelæggelse af vores enestående istidsmoræne bakkelandskab, beskyttet sø og fredet natur til flere sider.

Al dette lige i epicenteret af Kongernes Nordsjælland og lige over fremtidens rene drikkevand det store Alnarp-vandreservoir.

En genopretning af naturen som legitimering og

Gribskov rummer store områder med rent grundvand, som gemmer sig under lag af kalk, sand og jord. Grafik: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Gribskov Kommune, december 2015

retfærdiggørelse?

Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre at genoprette natur – her en sø – med et jorddeponi,  som ejer og administrationen anbefaler.

Er administrationen i vores kommune virkelig grøn?

Et mindretal i udvalget begærede at sende sagen til behandling i byrådet allerede i dag, tirsdag.

Vi lokale er stærkt bekymrede for, om vores byråd virkelig er grønt, eller har man glemt den  grønne farve? Ønsker byrådet at omgøre KMT-udvalgets grønne beslutning? Både set i lyset af vores oplyste klima/miljø-tid, og fordi Gribskov Kommune glædeligt sidste sommer erklærede sig for ‘ægte grøn’.

Hvilken politiker i byrådet vil nu gøre dette til skamme og miljø-retfærdiggøre nyt jorddeponi  på Esrumgård?

Der må indlysende foreligge en anden begrundelse.

På vegne af mange flere bekymrede esrumborgere:

Helle Schultz, Ålykkevej 2, Esrum
Liselotte Næsborg Mehlsen, Klostergade 3, Esrum
Jesper Clausen, Ålykkevej 4, Esrum
Lena Falk de Neergaard, Klostergade 4a, Esrum
Bertil de Neergaard, Klostergade 4a, Esrum
Stefan og Gyrithe Falk, Klostergade 7, Esrum
Claus Mehlsen, Klostergade 3, Esrum