DEBAT: Har et byrådsmedlem pligt til at deltage i afstemninger?

På byrådsmødet mandag aften den 3. oktober forsvandt pludseligt to medlemmer inden afstemning omkring byggetilladelse, samt dispensationer til Kulturhavnen i Gilleleje I etape 3.

Det har været diskutteret om det er i strid med de pligter der følger af at være valgt til et byråd, at man af bekvemmelighed eller fordi ikke ønsker at tilkendegive sin stillingtagen, forlader byrådssalen under behandlingen af et dagsordenpunkt.

Spørgsmålet har aldrig været retligt afgjort, men den juridiske teori tilsiger at man har pligt til at deltage i de sager der er forelagt på mødet. Det følger bl.a. af, at valg til byråd er et borgerligt ombud. Det kan man ikke undslå sig fra, det kræver en fritagelse og en tvingende begrundelse.

At man har pligt, fremgår inddirekte af Styrelseslovens § 50 C stk. 2 og § 61. Så kravet hænger således også sammen med det forhold, at en beslutning kan udløse en sanktion (straf). Hvis en beslutning viser sig at være ulovlig, så skal man stemme imod, at undlade at stemme fritager ikke for en evt. straf.

Nu skal man ikke være krakilsk, men at det undergraver respekten for det parlamentariske arbejde er der ingen tvivl om. Derfor burde borgmesteren have udsat valghandlingen indtil alle pladser var besat. Undtagen Bo Jul’s; hans plads er udenfor byrådssalen.

Det rejser et andet problem, nemlig hvornår Bo Jul’s inhabilitet indtrådte? Har han fx været inhabil i hele forløbet om Kulturhavnen? Se det har vi endnu ikke fået svar på. Og hvad betyder det for de beslutninger han har deltaget i?

/Timm Nielsen

Foto: Allan Andersen

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?