DEBAT: Hvorfor skal en borger tvinges til at skide i et bækken foran personalet?

DEBATINDLÆG: Vi er som bekendt tudet ørerne fulde igennem flere byrådsperioder om, hvor vigtigt det er at gøre ældre, syge og handicappede så selvhjulpne som muligt i eget hjem. Men, hvordan sikrer administrationens ansatte, at dette føres ud i livet?

Et af vores medlemmer har ansøgt visitationen om en foranstaltning til et toilet, som gør, at den svært handicappede selv kan gå på toilettet. Borgeren er voldsomt hårdt ramt af sygdommen ALS og kan af den grund ikke længere bruge sine arme. Visitationen har stillet et skylletoilet til borgerens rådighed, men det er for lavt, så borgeren ikke selv kan rejse sig fra toilettet.

Hele forskellen er sølle 6 til 10 cm i højden. I stedet for ankommer der 2 hjælpere og kører en ubrugelig bækkenstol ind i borgerens stue, hvor borgeren så kan sidde og skide eller pisse i selskab med sine hjælpere, kone og husdyr!

For få uger siden ankom der en galvaniseret stålrampe, som borgeren på intet tidspunkt havde ansøgt om. Det viser sig, at den blev sat op efter plejepersonalets ønske, så borgeren kunne køres ud af huset i en af de kørestole, som borgeren heller ikke kan anvende grundet størrelsen eller visitationen. Rampen blev efter ønske fjernet tre dage senere, da den fyldte det meste af gårdspladsen, som ligger foran hoveddøren.

Den hjælp, som borgeren er visiteret til om natten, ses som enormt krænkende, da man fortsat ikke kommer til aftalte tidspunkter. Derfor kan borgeren i mange tilfælde ikke holde sig, indtil borgeren kan hjælpes på toilettet, hvor borgeren faktisk selv er i stand til at gå til og fra uden hjælp.

Borgeren skal under alle omstændigheder hjælpes op fra toilettet, grundet for lav højde. Hvorfor kan man ikke hjælpe der, hvor behovet er størst? Hvad er grundlaget for at iværksætte en masse irrelevante hjælpeforanstaltninger, som ingen mening giver?

Ægtefællen passer sin mand og er kørt træt og helt ud til kanten af alle de ansatte, som kommer og går uanmeldt i deres hjem i Smidstrup. De mange møder med visitationen bærer præg af voldsom lav indsigt og ikke mindst manglende høj faglighed.

Hvorfor ankommer der 3 ansatte fra visitationen i private hjem, i hver deres private bil? Hvorfor visiterer man kørestole, der er enten for små eller for store til handicappede i Gribskov Kommune?

Hvad koster det at forhøje et toilet, så borgeren selv kan rejse sig efter toiletbesøg? Er det rimeligt, at borgeren ikke har noget nødopkald i tilfælde af brand eller faldulykke i eget hjem? Er det rimeligt, at der ikke gøres noget ved hoveddøren, som gør, at borgeren selv kan forsøge vej ud af huset, ved f.eks. brand? Det visiterede digitale nødopkald, som borgeren har, kan ikke anvendes, grundet hunde og katte, som opholder sig inden døre om natten, da nødopkaldet er stemmereguleret.

Et andet medlem beretter om sin handicappede søn, som er svært lammet efter en forfærdelig trafikulykke for 14 år siden. Vores medlem, som nu er blevet folkepensionist sidste år, har kæmpet og forsøgt at få indrettet sin søns bolig med håndtag forskellige steder, så borgeren selv har mulighed for at bevæge sig rundt i eget hjem. Hvorfor skal dette ønske ikke indfries, og hvordan kan det være, at en så simpel visitation skal tage mere end 14 år, uden at der findes en løsning for borgeren?

Hvordan sikres de plejekrævende en faglig begrundet visitation, hvis ikke engang direktøren for området forstår de frustrationer, mange familiemedlemmer/pårørende bærer rundt på? Den manglende indsigt i de to ovennævnte sager giver et klart billede af en visitation, som finder på dyre ubrugelige løsninger, som ikke imødekommer borgerens ret til hjælp/selvhjælp i eget hjem.

Hvem kvalitetsvurderer visitationens faglighed, vejledningspligt, rådgivning og klagevejledning?

Dette debatindlæg er indsendt af:

 

Peter Otzen
Socialt Netværk – Gribskov

Redaktionel note: Netavisen.nu har grundet sagens alvorlige karakter aftalt at komme på besøg hos den pågældende familie for at høre mere til deres situation.

Lige om lidt er vi klar til at hjælpe dig med at finde nye gode fælleskaber.

Lige om lidt er vi klar til at vise dig alt hvad der skal opleves i Gribskov.

Vi har et arkiv med 4.000 virksomheder som glæder sig til at vise dig alt hvad Gribskov har at tilbyde. Kig her igen snart.

Opret Rubrikannonce

Gør din forretning synlig

Bliv kontaktet og hør mere om hvordan du kan få annonceret din forretning på Netavisen Gribskov.

Send debatindlæg

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?