DEBAT: Hvorfor vælge dyrt og dårligt, når vi kan få bedre og billigere?

Vi havde alle store forventninger efter en vellykket workshop om attraktive lokalsamfund på Sankt Helene Skole i Vejby den 4. februar 2016. Vi var alle enige om en fremtidssikring af Bakketoppen. Der var enighed om, at vores vision om et fælles børneliv og et attraktivt lokalsamfund ville få gavn af at samtænke DT & FO – blandt andet ved at fastholde attraktive arbejdspladser, sikre et lokalt pasningstilbud og skabe et unikt læringsmiljø med stort udviklingspotentiale.

Overraskelsen var også stor for os, da vi i sagsfremstillingen til børneudvalget i august pludselig ser, at projektet er vokset til svimlende 9,5 mio. kr. Derfor hilser vi scenarie B velkommen.

Til vores forfærdelse læser vi så den nye sagsfremstilling til selvsamme børneudvalg 1. september. Vi er virkelig frustrerede over, at der kommer endnu et forslag i spil (C), hvor man vil bruge 4 mio. på noget, som ingen er interesserede i, og som ydermere er driftsmæssigt endnu dyrere!

Hvert år vil scenarie B give en besparelse på over 100.000 kr. i forhold til scenarie C, samtidig med at alle bliver glade. Hvis I vælger scenarie C kommer vi til at bruge en farlig masse penge på en ombygning, hvor der ikke er produktionskøkken, hvor både FO og DT må leve uden værksteder, og hvor institutionen ikke er fleksibel og fremtidssikret.

Samtidig får det nyeste succesfulde tiltag på specialområdet (spor 5, Femgårdsvej) væsentlig ringere kår. Certificeringen som idræts FO bortfalder, og når idrætshallens faciliteter formindskes, vil muligheden for at afholde idrætsstævner bortfalde. Ydermere forringes hele det frivillige foreningsliv.

Lad os sammen være visionære – vi fastholder scenarie B 
Ved at fastholde scenarie B vil vi kunne lykkes med at spare penge og skabe et fremragende læringsmiljø for alle børn. Vi kan skabe en enhed, som størrelsesmæssigt er bæredygtig og kan føde sig selv, samtidig med at vi understøtter et sammenhængende børneliv.

Vi får altså:
Produktionskøkken som sikrer sund kost til ALLE børn i daginstitution og skole.

Vi fastholder de nødvendige gode fysiske rammer, der skal til for at inkludere alle børn.

Kun med dette scenarie kan I vise, at beslutningen om at gennemføre fælles ledelsesstruktur er den rigtige beslutning.

Vi kan bibeholde FO’en som idrætsFO og som den kæmpe succes, den er.

Vi kan fortsat understøtte arbejdet med læringsreformen i Gribskov kommune.

 

Hilsen Tina, Paul, Jakob, Nina, Jette fra Bakketoppens bestyrelse

Og Peter, Anders, Allan, Christina, Gitte, Lise, Lea fra Sankt Helenes Skoles bestyrelse

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?