DEBAT: Kan vi gøre Gribskovs natur endnu vildere?

DEBATINDLÆG: Mon Gribskov vinder konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune? Kunne vi sammen gøre mere for at øge biodiversiteten i kommunen?

Gribskov kommune har i lighed med alle andre 97 kommuner i landet tilmeldt sig Miljøministeriets konkurrence om at blive DKs vildeste. Konkurrencen blev iværksat efter TV-udsendelserne “Giv os naturen tilbage”.

Gribskov kunne gøre en ekstra forskel ved at udpege alle de  grøftekanter, der kunne have potentiale for overdrevsvegetation og udføre den pleje, som vil fremme denne vegetation bedst muligt. Så ville man kunne opnå vinderpotentiale som Danmarks vildeste kommune.

Kommunen har i år udvalgt prøvestrækninger langs visse veje – og vil udføre  plejeforsøg  på disse strækninger for siden at evaluere resultatet.

Kunne man ikke bare slå de rabatter hele tiden og så lade landmændene lave faunastriber på deres marker, kunne nogle måske så spørge?

Faunastriberne  er  IKKE vedvarende – de bliver pløjet op hvert eller hvert andet år, og når dette sker, vil de insekter, der har etableret sig i disse faunastriber pludseligt få fjernet deres leve- og fødesøgningssteder. De vilde bier flyver  max 700 m – så  pludselige forvandlinger af levesteder kan lokalt udvikle sig til en større masseuddøen af vilde bier bl.a.

De planter der vokser i de biodivesitetsrige vejkanter udgør både nektar- og foderplanter til bl.a. insekter. Derfor er det vigtigt, at  skabe flere levesteder ved den rette slåning, fjernelse af plantedelene – for derved at udpine grøftekanterne og  skabe flere levesteder for insekterne over tid.

Nogle kommuner er langt fremme med sådanne planer – bl.a. Lolland kommune. Her sender man vejfolkene på biodiversitetskurser, således at de lærer, hvad det er de skal værne om i deres arbejde, som jo nu så ikke “bare” handler om at slå græsset konstant – men selektiv fjernelse  – så man f.eks. går uden om de fredede orkideer. .

Måske det var på tide at politikerne i vor kommune også hjemtog denne arbejdsopgave? At udvalgte ansatte får faste vejstrækninger, som de har ansvaret for. Så vil man jo heller ikke kværne alle plastikmarkeringspælene – som tilfældet var f.eks.  på Bækkebrovej. Så vil man gå op i at yde et godt stykke arbejde til forskel for den vilde natur, vi stadig har flere steder langs vejene i grøftekanterne.

Man kunne også inddrage/opfordre borgere, der havde lyst til at pleje deres egen grøftekant ud for deres bolig?

Tine Wandall,
Hummel-haven 8, Græsted