Annonce

DEBAT: Kommunen er usaglig i Kulturhavns-sag

Debat: Administrationen politiserer og forsøger at fortegne billedet at den gennemførte høring. Ved behandlingen af de indkomne høringssvar har administrationen udarbejdet en gennemgang af de indkomne høringssvar. Resumeet er gennemført usagligt og tendentiøst og dermed aldeles uacceptabelt og giver således ikke et retvisende billede.

Det må og skal statueres, at kommunens ansatte alene skal varetage saglige hensyn og dermed afstå fra enhver form for politisk stillingtagen.

Allerede administrationens indstilling til udvalget er usagligt, idet man anbefaler, at den af byrådet vedtagne lokalplan afgørende ændres. Det sker helt uden nogen form for begrundelser. Om hvorvidt der bør gives dispensationer eller ej til en politisk vedtaget lokalplan, vedkommer ikke administrationen, al den stund, at det alene er en politisk afgørelse. Det fremgår af såvel lokalplanen som af Planloven.

Den eneste legitime begrundelse for, at administrationen i givet fald skulle anfægte byrådets lokalplan, ville være, hvis der forelå tvingende grunde hertil. Sådanne tvingende grunde skulle administrationen i så fald fremlægge nøgtern og sagligt, således at udvalget kan træffe sin afgørelse på et oplyst grundlag. Men sådanne grunde foreligger objektivt ikke.

I et fremsendt bilag til udvalget, giver administrationen sig til at opsummere og kvalitativt vurdere de indkomne høringssvar, hvilket mildt sagt er usædvanligt.

Selvom indsigelserne mod dispensationerne klart er i overtal, fremhæves et høringssvar fra to enkeltpersoner, der flere gange fremhæves som ”erhvervsdrivende”, mens de mange lokale erhvervsdrivende, som kommer med indsigelser blot anonymt omtales som borgere. Selv en omfattende stærkt kritisk indsigelse fra interesseorganisationen Erhverv Gribskov, som repræsentere kommunens primære erhvervsinteresser, omtales blot summarisk. Det er ganske uhørt.

For på bedst mulig måde at sikre at der meddeles dispensationer, så finder administrationen anledning til afslutningsvis at refererer Lars Corfitzens høringssvar i sin helhed. Mens ingen af de mange omfattende og velbegrundede indsigelser overhovedet fremhæves eller nævnes. Som en særligt gestus overfor bygherrer Lars Corfitzen, har administrationen, i strid med alle regler, oversendt høringsmaterialet til Lars Corfitzen før de bliver offentliggjort og før udvalget overhovedet har fået det det fremsendt, hvilket må siges at være meget usædvanligt. Dette giver bekvemt dette Lars Corfitzen lejlighed til at foretage sin egen private og fejlagtige udlægning af de fremsendte indsigelser, herunder en vidtløftig og helt ude i skoven teori.

I sin udlægning fastslår Lars Corfitzen således, at flere af indsigelserne tydeligvis er bygget over en skabelon, udarbejdet af advokat Caroly Németh, hvilket er det rene vrøvl, idet Németh på intet tidspunkt har været involveret, endsige har været orienteret om den gennemførte høring.

Endelig hæfter Lars Corfitzen sig ved de mange positive indsigelser fra de omkringliggende naboejendomme, hvilket er en åbenlys tilsnigelse. Fra de direkte berørte naboer, er der nemlig kommet indsigelser mod de ansøgte dispensationer. F.eks. er en ejer af en penthouselejlighed stærkt utilfreds med, at have købt en lejlighed med udsigt over byen og havnen, men hvis byggeriet gennemføres, spærres denne udsigt af nogle høje paptage. Også Ellen Mariehjemmet har gjort indsigelse mod det påtænkte byggeri. Og med dem flere andre naboer.

Dette efterlader indtrykket af, at kommunen har gennemført denne høring på skrømt. Man er aldeles ligeglad med både naboernes, erhvervslivets og borgerne meninger, med at skjule den massive kritik af projektet og udformningen af 3 etape.

Den skandaløse og manipulatoriske fremstilling kan kun have fundet sted med borgmesterens og kommunaldirektørens indforståede velsignelse, hvilket udtrykker en afgrundsdyb foragt for de almindelige demokratiske spilleregler. Borgerne er dermed blevet statister i et politisk anløbet cirkus.

Nanna Høgh
Rostgårdsvej 4
3250 Gilleleje

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Annonce

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Gribskov Tag og Facaderens – Fliserens i Gribskov

Er du bidt af biler?

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?