Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

DEBAT: Lad os skabe et grønnere Nordsjælland og beskytte kysten

DEBAT: Nordsjælland er dejlig. Her er vi begge opvokset og nydt naturen i vores grønne område. Det ligger os meget på sinde at værne om naturen, ligesom vi skal støtte op om den kulturarv, som naturen her i Nordsjælland også udgør.

Derfor har vi lanceret et naturudspil. Her slår vi blandt andet fast, at kysterne er til for os alle – og at det derfor er vores fælles ansvar at passe på kysterne. Havet æder sig ind på vores kyster – og særligt kysterne ud mod Øresund og Kattegat er udsat for erosion. På vestkysten betaler staten for kystbeskyttelsen – imens det her i lokalområdet er op til kommunen og de lokale grundejere at betale for at bevare kysterne. Det er ikke fair. Derfor mener vi, at de nordsjællandske kommuner skal have statslig støtte på linje med, hvad Folketinget tilbyder flere jyske kommuner.

Tisvilde Hegn er nr. 1 og Gribskov er nr. 3 på listen over de mest artsrige statsskove i Danmark. Vi har en særlig pligt til at passe på vores skove og dyrelivet, da vi har en af Danmarks største koncentrationer af truede dyrearter. Vi har en særlig pligt til at passe på vores fredede naturområder samt vores truede dyrearter.

Vi har en nationalpark på land – Kongernes Nordsjælland. Det er en god begyndelse. Men vi mener også at muligheden for en maritim nationalpark i Øresund bør undersøges. Øresund har et rigt plante- og dyreliv, og det er på vej til at blive et beskyttet havområde. Vi så helst, at sandsugningen allerede stoppede nu, da den ødelægger biodiversiteten, som er skabt siden trawlfiskeriet i Øresund blev forbudt. En maritim nationalpark vil være en unik mulighed for både at bevare, nyde samt formidle de store naturmæssige og historiske værdier som Øresund rummer.

Marlene Harpsøe og Morten Messerschmidt
Folketingskandidater i Nordsjælland for Dansk Folkeparti

Seneste nyheder:

Tip os!