Annonce

Annonce

DEBAT: Lokalpolitikere bør holde sig fra lokalråd og borgerforeninger

Artiklen fortsætter efter annonce.

DEBATINDLÆG: Bestyrelsesarbejdet i lokalråd, borgerforeninger og bylaug bliver vanskeliggjort, såfremt lokalpolitikere lader sig vælge ind i bestyrelserne. 

Denne problematik håber jeg, at Gribskov Kommunes § 17 stk. 4 Udvalg er opmærksom på, og at udvalget vil inddrage nedenstående betragtninger i arbejdet med nærdemokrati, lokalsamfund og borgerinddragelse.

Et lokalråd, en borgerforening eller et bylaug skal varetage lokalsamfundets tarv bedst muligt – uden hensyn til andre interesser. Desuden skal samtlige borgere føle sig repræsenteret i disse lokale foreninger, uanset hvilket politisk parti borgerne sympatiserer med.

Det er slet ikke givet, at partipolitik og lokale interesser altid harmonerer. Alt i alt betyder det, at aktive lokalpolitikere hæmmer bestyrelsernes muligheder for at virke for lokalsamfund og interagere med andre lokale aktører.

Siden august 1988 er der i næsten alle lokalsamfund i Gribskov Kommune oprettet lokalråd, borgerforeninger og bylaug.

I forbindelse med sammenlægningen af Helsinge og Græsted-Gilleleje kommuner blev der desuden oprettet et Lokalforeningsråd (Rådet) (www.lokalforeningsraadet.dk/), som er en sammenslutning af 16 lokalråd, borgerforeninger og bylaug i hele Gribskov Kommune.

Samspil mellem byråd og lokale råd
Jeg blev den første formand for Gribskov Lokalforeningsråds Kontaktudvalg, men nedlagde i 2008 både mit formandshverv for Rådets Kontaktudvalg og medlemskab af Ramløse Lokalråds bestyrelse i de perioder, hvor jeg som suppleant var medlem af Gribskov Byråd.

Formandshvervet for Lokalforeningsrådets Kontaktudvalg overlod jeg til Jette Haugaard, formand for Annisse Lokalråd, som siden har varetaget formandshvervet i kontaktudvalget.

At nedlægge mine bestyrelseshverv i Rådet og Ramløse Lokalråd, var en naturlig konsekvens af den tidligere Helsinge Kommunes ønske om, at lokalråd skulle være et upolitisk repræsentativt organ.

Jeg håber, at § 17 stk. 4 udvalget vil anerkende lokale råds integritet, og henstille til byrådets politikere om ikke at indtage denne dobbeltrolle.

Når vi som lokalråd udarbejder høringssvar i sager, som senere skal behandles i byrådet, nytter det ikke noget, at byrådets egne politikere har været med til at skrive høringssvarene.

Dette debatindlæg er skrevet af:

Villy Nielsen
Gyvelvænget 13, Ramløse.

Redaktionel note: Ovenstående indlæg er oprindeligt sendt som et åbent brev til udvalgsformand for § 17 stk. 4 udvalget, Trine Egetved (C).

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Annonce

Annonce

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Gribskov Tag og Facaderens – Fliserens i Gribskov

Er du bidt af biler?

Annonce

Annonce