Annonce

Debat: Man tramper på folk der ligger ned…

DEBAT: Kommentar til udtalelser af byrådsmedlem Anders Gerner Frost i Frederiksborg Amts Avis 30.juni (»NG: Borgmesteren er på slingrekurs«). Jeg tillader mig at drage en parallel til emnet, til byggesagen Østre Alle 53 – naboerne Østre Alle og 51 og 55 i Gilleleje, som har været debatteret siden 2009 og endnu ikke har fundet sin afslutning.

Gruppeformanden Anders Gerner Frost (NG) udtaler at borgmesteren mangler beslutningskraft, hvilket jeg kun kan tilslutte mig, da jeg efter adskillige åbne breve, til borgmester Kim Valentin og formanden for Plan-og miljøudvalget Morten Ulrik Jørgensen (NG) foranlediget af hans indlæg i Frederiksborg Amts Avis “Forlig i langvarig byggestrid” den 16. januar 2016.

Jeg har kun modtaget det svar “at kommunen har ansvar for de tilladelser der gives, og der i den sammenhæng skal være retssikkerhed for alle”. Det ville være ønskeligt hvis Anders kan træde i karakter over for byrådets top, ikke mindst hans egen partifælle Morten Ulrik Jørgensen og få stoppet de bølle metoder han bruger over for vores lovlydige borger.

At Morten tillader sig, ved sit indlæg, at trampe på de folk, der i forvejen ligger ned efter alt det, de har været igennem både psykisk og økonomisk i forbindelse med byrådets forkvaklede behandling af byggetilladelser til Østre Allé 53.

Det er jo direkte løgn, arrogant, manipulation og uartigt, når Morten påstår, at der er indgået forlig. De to familier var end ikke orienteret om dette, før de kunne læse om erstatningen på de 400.000 kr. til bygherre, som fremgår af Mortens indlæg.

Udover Brian Lyck Jørgensen (DF) er der ingen i byrådet, der har taget til genmæle over, at de kun blev orienteret om det påståede forlig og erstatningen. Også selv om byrådet har et medansvar for denne sag ved det beslutning om at give en ny byggetilladelse med lovliggørelse af det ulovlige byggeri, som adskiller sig fra det oprindelige projekt på nogle væsentlige punkter. Det kunne have forlangt huset revet ned til det lovlige.

Den nye byggetilladelse var dog betinget af særlige vilkår, blandet fjernes og ændringer af vinduer. Selv om det er en del af byggetilladelse får bygherre erstatning for dette, ligesom han får erstatning for sin advokatbistand, som man åbenbart skal have over for kommunen for at bevare sine værdier. Bygherre har skrevet under på, at han vil overholde byggeloven, men det er ikke tilfældet. Han har ikke sørget for sikring af risiko ved brandspredning i forbindelse med, at han har bygget for tæt og for højt, samt at der ikke må være forskel i terræn mod nabo.

Byggeriet er således stadig ulovligt.

Borgmesteren og Morten har efterfølgende via en sekretær, telefonisk inviteret de over 80-årige naboer i nr. 51 til en samtale. Det kunne være angående den deklaration, som Morten nævner i sit indlæg, og som endnu ikke efter mere end to år er tinglyst. Men nej flere bøllemetoder, det var blot for at fortælle om forliget med naboen Scheufens, nu her 6 måneder efter, at det er sket, og man indkalder så kun den ene forurettet familie.

Vi har siden den 8. februar i år forsøgt at få svar og forklaring fra borgmester Kim Valentin og Morten Ulrik Jørgensen.

Kim Valentin og Morten anfører, at de hele tiden har været sig bevist om at have pådraget sig et erstatningsansvar i sagen, men det må jo også gælde over for de to naboer. Det må da i høj grad være ansvars pådraget, hvis de hele tiden har vidst det og først nu står frem.

I 2014 hvor naboerne i nr. 55 havde møde med Kim Valentin fik de oplyst, at der ingen lovhjelm var til at udbetale erstatning hverken til bygherre eller dem, så hvad har ændret sig? Er det loven eller presset fra Marianne og Birger Scheufens og deres advokat? Jeg håber Anders Gerner Frost vil træde i karakter sammen med det øvrige ansvarlige byråd, så vi kan få en værdig afslutning. Det kan eller vil borgmesteren og Morten ikke.

Annie Thomsen
Gilleleje Strandvej 13, Gilleleje

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Annonce

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Gribskov Tag og Facaderens – Fliserens i Gribskov

Er du bidt af biler?

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?