DEBAT: Nej tak til etagebyggeri i 5 etager ved indkørslen til Helsinge

DEBATINDLÆG: Allerede inden høringen af projektet om 5 etagers byggeri på den tidligere planteskolegrund på Frederiksborgvej, var vi i Det Konservative Folkeparti overbeviste om, at dette projekt på ingen måde vil passe ind i området.

Indgangsporten til Helsinge skal ikke være et etagebyggeri i fem etager. Det vil virke alt for voldsomt i forhold til det omkringliggende byggeri. Derudover havde vi fra starten en dyb bekymring, for de mennesker som skulle bo klods op af Kildevejen i etagebyggeri og agere støjvold ind mod byen.

Vi valgte dog at sige ja til at sende forslaget i høring, så jer der bliver direkte berørt, kunne komme med input til projektet. Og efter at have læst høringssvarene, så er vi slet ikke i tvivl om, at vores synspunkt fra begyndelsen var rigtigt. Derfor stemmer vi på tirsdag nej til at gå videre med dette projekt.

På samme møde skal et projekt med 5 etagers boligbyggeri på NAG-grunden midt i Helsinge sendes i høring. Igen er vores grundholdning at projektet er 1-2 etager for højt i forhold til det udtryk, vi ønsker i vores kommune. Vi synes også, at det ser ud til at blive et meget tæt byggeri.

Relateret læsning: Flere boliger til Helsinge: NAG grund udset til stort boligbyggeri

Vi er med på, at der har ligget en høj silo på grunden før. Men et femetagers boligbyggeri påvirker på en helt anden måde i forhold til både lysindfald, indkigsgener mv. Derudover vil det også give en massiv trafikpåvirkning i området.

Men vi vælger naturligvis at sende det i høring, så alle jer, som bor i området kan komme med input. Og dem vil vi lytte til i en forhåbentlig god og konstruktiv proces. Men det er vigtigt for os, at selvom vi siger ja, til at sende det i høring, så er det altså ikke ensbetydende med, at vi synes, det er det rigtige projekt for området. Tværtimod.

Lars Nielsen
Medlem af Planudvalget
Det Konservative Folkeparti.

Trine Egetved
Gruppeformand
Det Konservative Folkeparti