Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

DEBAT: Ros til udvalget for skole, børn og familie

Ligesom ris skal deles ud, så skal ros også. Derfor vil vi i bestyrelsen for Gilbjerg Børnehuse gerne sige tak til udvalget for skole, børn og familie for at tage første skridt på rejsen mod at sikre ordentlige forhold for de mindste i Gilleleje.

På seks måneder løste i en opgave, som det tidligere udvalg brugte mere end et år på at slås indbyrdes omkring.

Det giver lidt håb for børnenes fremtid.

Er vi i mål? Bestemt ikke.

Fra bestyrelsens side kommer vi til at fortsætte kampen for børn og småbørnefamilier i Gilleleje og Gribskov generelt.

Det her var som sagt kun første skridt, men der venter langt større i en nær fremtid, hvis Gribskov vil være attraktiv for børnefamilier.

For de næste 8 år frem som minimum vil børnetallet mellem 0-5 år stige, og Gilleleje er ikke eneste by/område med overbelagte daginstitutioner.

Vi håber inderligt, at udvalget i fremtiden vil arbejde langt, langt mere inddragende, så de ikke kun har administrationens side af sagerne.

Det meste bliver bedre belyst, hvis man har set det fra flere sider.

Så kære Trine, Jens, Helene, Morten, Astrid, Helle og Betty på vegne af forældrebestyrelsen i Gilbjerg Børnehuse; tak!

Christian Jørgensen
Formand for Gilbjerg Børnehuse
Kalvehavevej 20
Gilleleje

Bjørn Rasmussen
Næstformand Gilbjerg Børnehuse
Østre Alle 2
Gilleleje

Seneste nyheder:

Tip os!