Debat: Så er det skæbnedagen for Birkevang 214

Tirsdag den 16/1 2024 afgøres fremtiden for Birkevang 214 med Gillelejehuset (byens tidligere Rådhus) og de store grønne arealer omkring netop dette hus.

Gribskov kommunalbestyrelse:

1: beslutter i 2021 at sælge Birkevang 214 på betingelse af en godkendt lokalplan 315.25 for området. Kan dette salg trækkes tilbage? Ja, hvis Planudvalget på tirsdag nedstemmer lokalplanen. Koster dette kommunen penge? Sandsynligvis, men størrelsesordenen er vi ikke i stand til at vurdere – det er dog en meget mindre udgift end den besparelsesmulighed, som nævnes nedenfor.

2: beslutter, at Gillelejehusets 3 000 m2 kan rives ned. Hvem anbefaler denne mulighed og hvad er begrundelsen herfor? Kan denne beslutning trækkes tilbage? Ja, det kan den, fordi nedrivningen ikke er påbegyndt.

3: beslutter, at der kan bygges 6 styk 3-etagers punkthuse (plus elevatortårne, antenner og solceller på disses tage) og et antal rækkehuse. Især indbliksgener fra punkthusene har givet anledning til omfattende borgerprotester. Kan tilladelsen til disse punkthuse omgøres? Ja, det kan den, fordi der ikke foreligger en godkendt lokalplan 315.25 og fordi byggeriet ikke er påbegyndt.

4: beslutter, at samle hele den kommunale forvaltning i Helsinge, fordi der derved kan spares penge ved stordriftsfordele. De første 25 år giver ”stordriftsfordelene” kun udgifter – derefter udgør de en økonomisk fordel. På grund af den generelle udvikling er det ikke ualmindeligt, at der i landets kommuner bygges nyt rådhus, når det gamle er 25-35 år gammelt. Så, hvor blev stordriftsfordelene af? Kan denne beslutning trækkes tilbage? Ja, der er jo ikke bygget et nyt stort rådhus og bedre økonomiske løsninger foreligger (se under punkt 5).

5: beslutter, at bygge et nyt stort rådhus på 3-4 000 m2 i Helsinge. Prisen på dette ligger vist ikke helt klar – men beløb på 140-160 mio. kr. har været nævnt i pressen.

De ”bedre økonomiske løsninger” omfatter, at Birkevangsalget og nedrivningen af Gillelejehuset stoppes, så huset kan anvendes til f eks. kommunens social- og skoleforvaltning. Parkering hertil findes på stedet – hvis der er for få parkeringspladser, ejer kommunen arealer hertil sammesteds. Gillelejehuset med udenomsarealer og parkeringsområdet gøres til en parcel. Derved reduceres Birkevang 214-arealet til ca. 14 000 m2. Dette areal kan sælges til 20-30 mio. kr. til et nyt projekt med tæt lav bebyggelse i Gilleleje stil.

Spørgsmålet er om disse mange beslutninger, som på beslutningstidspunktet udmærket kan have været rationelle, skal fastholdes. Eller om udviklingen og gennem den en ny forståelse af de økonomiske og miljø- og klimamæssige (CO2 udledning) sammenhænge, gør en fastholdelse ubegrundet og økonomisk urentabel.

Rambøll og Aalborg Universitet har i hhv. 2020 og 2022 offentliggjort forskningsresultater, der klart viser, at ”nedrivning og nybyg” er både økonomisk og klimatisk langt dårligere end selv en” omfattende renovering” – endog over en 50-års periode er sidstnævnte at anbefale. Det gælder især for kontorbygninger med fjernvarme, hvilket Gillelejehuset netop er og har.

Ved en forholdsvis simpel kalkulation (der ikke gennemregnes her) vil en gennemførelse af ”Gribskov Kommunes proces med de mange beslutninger” koste kommunen 60-80-100 mio. kr. mere end en gennemførelse af den under punkt 5 nævnte mere hensyntagende og fordelagtigere økonomiske løsning.Vi anbefaler derfor en nyvurdering af hele projektet – det indledes med en forkastelse af lokalplan 315.25 på Planudvalgsmødet den 16/1 2024. På denne måde vil kommunen ganske enkelt kunne spare store beløb!

Kommunens omdømme i entreprenørkredse, ved at gøre dette, vil komme under debat – det er selvforskyldt. Men der er ingen tvivl om, at omdømmet vil blive styrket blandt kommunens borgere – det er tiltrængt.

I Amtsavisen den 13/1 24 fremhæver borgmester Bent Hansen, at ” Venstre ikke har skiftet holdning til projektet og det handler blandt andet om, at partiet ønsker at være ansvarlig overfor investorer. Og naturligvis også over for kommunens økonomi”(citat). At være ansvarlig overfor flere parter i den samme sag, rummer svære overvejelser og problemer. Vi håber, at borgmesteren vægter kommunens økonomi over enkeltinvestorers.

Venlig hilsen
bestyrelsen i Gilleleje lokalråd
Formand Leif Tang Lassen

Lige om lidt er vi klar til at hjælpe dig med at finde nye gode fælleskaber.

Lige om lidt er vi klar til at vise dig alt hvad der skal opleves i Gribskov.

Vi har et arkiv med 4.000 virksomheder som glæder sig til at vise dig alt hvad Gribskov har at tilbyde. Kig her igen snart.

Opret Rubrikannonce

Gør din forretning synlig

Bliv kontaktet og hør mere om hvordan du kan få annonceret din forretning på Netavisen Gribskov.

Send debatindlæg

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?