Annonce

Annonce

DEBAT: Stop de sminkede jord-deponier

Artiklen fortsætter efter annonce.

DEBATINDLÆG: Til Udvalget for Klima, Teknik og Miljø i Gribskov Kommune vedrørende Jeres møde i dag, 16.05.23, hvor klima, naturen, biodiversiteten og grundvand vejer meget tungt på dagsordenen.

Derfor anbefaler jeg indtrængende udvalget: Sig nej til flere ansøgninger om ‘jordudlæg til jordforbedring’, som reelt er jorddeponier med kæmpe deponering af affaldsjord/grus i vores kommune.

Aldrig før har der, som nu, været så stor erkendelse af den for vores og klodens nuværende og fremtidige livsgrundlag dybt kritiske menneskeskabte ødelæggelse af klima, natur, biodiversiteten og grundvandet – og at vi allerede er alt for sent ude med ægte grøn indsats og omlægning til beskyttelse og redning af klima, naturen og drikkevandet.

I lyset heraf har vi ikke før set Gribskov Kommune, som nu, synge med i det grønne kor og erklære sig selv ægte grøn, med smukkeste logo som fineste hyldest til kommunens grønne profil og politik. Blot ikke administrationen i Gribskov Kommune.

Det ser vi nu igen med ‘jordudlæg’, Østvej, Esbønderup, ansøgning fra Esrumgård om nyt enormt jorddeponi i, og hold nu fast: 10 meters højde mv., med disse stærkt naturødelæggende jordprojekter i rækken af ‘sminkede’ jorddeponier.

Administrationen forsøger i disse for vores natur, grundvand dybt alvorlige miljøsager, at bortforklare de store ødelæggelser, der reelt sker, af både klima, natur, biodiversiteten og med stor risiko af grundvandet i vores kommune herved.

Alligevel ser vi administrationen fortsætte sin særdeles naturskadelige og ugrønne nævnte praksis. Er tiden ikke inde til, vi borgere af de ansvarlige i kommunen får en forklaring herpå?

Konklusionen er, at intet, ifølge den nuværende videnskabelige viden, der er, om naturens ringe økologiske, biologiske menneskeskabte tilstand, efter 1960, kan retfærdiggøre kommunens tilladelser til nævnte jorddeponier; Østvej Esbønderup, dump1 Esrumgård, mv. – med de massive ødelæggelser, disse ‘jordudlægs’-projekter, jorddeponier forårsager af miljøet og naturen.

Her rettelse af administrationens udmelding vedrørende kommunens tilladelser til nævnte jorddeponier, nemlig at affaldsjorden der tilføres skulle være ren O-jord. Dette er ikke sandt, idet betegnelsen O-jord/affaldsjord absolut ikke er eller kan sikres som ren jord. Dette bekræftes af fagkundskab på området – se blandt andet Søren Kargaard i kommunens Hvidbog vedrørende Esrumgårds ansøgning om nyt jorddeponi.

Samtidig erkender kommunen selv, at O-jord ikke er ren jord i brev, 2005, til Esrumgård i forbindelse med gårdens ansøgning dengang om tilladelse til 4 x udvidelse af dump1, det nuværende jorddeponi på gården, fra 1,4 hektar i 2 meters højde (se aktindsigten i sagen).

Administrationens definitionen på ‘jordudlæg til jordforbedrende dyrkning’, er, som nævnt, ren vildledning, hvor nævnte projekter, som alle kan se, ene og alene er til deponering af affaldsjord, altså ‘sminkede’ jorddeponier.

Endvidere, nævnte jordprojekters ‘dræning’ af jorden til ‘forbedret dyrkning’ er ligeledes skandaløst og for længst en saga blot.

Idet vi med den nye grønne viden har erkendt, at den massive dræning, der er sket af landbrugsjordene i vort land, har forårsaget massiv tilbagegang og ødelæggelse af arternes levesteder i vådområderne, til stor skade for biodiversiteten og ført til massiv tilbagegang for mange arter i naturen.

Dette har ført til økologisk forståelse af, at ny dræning af vådområder helt må stoppes og de gamle dræn bør nedlægges, hvis biotoperne og levestederne for arterne skal genoprettes. Denne nye grønne naturforståelse er og blev ikke den gennemgående og vigtigste del af administrationens skriftlige forvaltning og anbefaling af nævnte jordprojekt sager.

Til Gribskov Kommune, kommunens politikere: for klima, natur, biodiversiteten og grundvandet, stop ødelæggelsen af vores natur og grundvand, kommunens guld, med de såkaldte ‘jordudlæg’, jorddeponier.

Og har vi den rette grønne administration i kommunen?

Dette debatindlæg er skrevet af:

Helle Schultz
Ålykkevej 2
Esrum

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Annonce

Annonce

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Gribskov Tag og Facaderens – Fliserens i Gribskov

Er du bidt af biler?

Annonce

Annonce