Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

DEBAT: Svar på pressemeddelelse om nybyggeri på Brændegrunden

DEBATINDLÆG: En række naboer til Brændegrunden har sendt et åbent brev til Venstre, Radikale, SF, Socialdemokratiet og Nyt Gribskov vedr. det kommende bygger på Brændegrunden, som de mener vil fylde for meget. Læs det her.

Vi har på redaktionen modtaget følgende åbne brev fra en række naboer til det kommende boligbyggeri på Smidstrup Strandvej:

“Svar på pressemeddelelse fra Venstre, Radikale, SF, Socialdemokratiet og Nyt Gribskov vedr. Brændegrunden:

Vi kan konstatere, at ovennævnte partier udtaler følgende vedr. projektet på Brændegrunden:

”I forbindelse med denne vedtagelse valgte partierne at lytte til indsigelserne i høringsperioden, og reducerede højden af hele byggeriet til kun 1 plan”.

Fra vores side skal vi naturligvis anerkende, at de respektive partier nu har indset, at det er fuldstændig vanvittigt at gennemføre et byggeri med to etager midt i et sommerhusområde.

Så langt så godt!

Betyder det så, at de pågældende partier har lyttet til borgerne og vores indsigelser i høringsperioden?

NEJ!

At komme med en pressemeddelelse hvor flertallet i Planudvalget ”anbefaler mindre byggeri” er simpelthen spin af værste skuffe.

Grundbebyggelsen fra udvikler er allerede på 35%. Så der er ikke flyttet så meget som et komma, ud over, at ”Bevar Smidstrup Strand” fik politikerne omkring flertallet ud af deres ”flyverskjul”!

Forskellen mellem bebyggelsesprocent på 40 og 35 er, at etagebyggeriet er blevet sløjfet.

Byggeriet på Brændegrunden som det ser ud, er ”mursten, beton og asfalt”.

Derudover:

Høringssvarene og klagerne til Planklagenævnet er mangfoldige og problematikken omkring etagebyggeri på grunden er kun ét element af mange.

  • Hvis man vil bygge rækkehuse på Brændegrunden, må man som det første undersøge om der i det hele taget er et behov og det bør i givet fald dokumenteres og ikke bare postuleres.
  • Som det fremgår af Kommuneplanen, skal man sørge for, at der er blandede by tilbud, der hvor man bygger nye boliger. Det er der ikke i Smidstrup Strand!
  • Som det fremgår af Kommuneplanen, skal man sørge for, at der er sikker og tidssvarende infrastruktur, der hvor man bygger sine lejligheder. Det er der ikke ved Brændegrunden!
  • Som det fremgår af Kommuneplanen skal man sørge for, at byggeriet er balanceret og ikke bryder med den karakter, der er gældende for det område man bebygger, blandt andet med hensyn til byggeriets arkitektur, dimensioner og bebyggelsesprocent. Det gør man ikke i lokalplansforslaget!
  • Vandforsyning og vandafledning. Overbebyggelse lige op af vores lokale vandværk. Med stor risiko for at risikere at vandværket må lukke!

Der er flere ting som bæredygtighed, energi- og vandforsyning, grøn udvikling miljø etc., som kommunen bør styre udviklingen hen imod. Det gør man ikke i lokalplansforslaget.

I stedet arbejder man i et flertal i planudvalget efter samme princip som hestehandlerne på Hjallerup marked.

Politikerne ændrer lokalplaner til fordel for skruppelløse spekulanter og man handler med bebyggelsesprocenter over for de lokale borgere, uden at have styr på, om man lover 32% den ene dag og 35% den anden, måske to etager den ene dag og én den anden!

Projektet BRÆNDEGRUNDEN er ikke groet i egen have – Det er et projekt, hvor Jannich Petersen, Venstre, er økonomisk rådgiver for sælger af Brændegrunden og i den forbindelse har erklæret sig inhabil. På trods af dette, har han ikke kvaler ved at udtale sig positivt om projektet på TV. En grund, der sælges langt over markedsværdi, på betingelse af en ændring af lokalplanen i en grad aldrig før set i Smidstrup Strand.

Før valget lovede partierne, at det skulle være slut med SKRUPPELLØSE SPEKULANTER. Der skulle lyttes og lovning på borgerinddragelse gik igen hos alle partierne.

Fire måneder efter borgernes kryds må vi bare konstatere, at borgerne i Gribskov har fået mere af det samme, som før valget.

Virker uigennemtænkt
I Smidstrup Strand er vi voldsomt skeptiske omkring hele processen vedr. dette projekt.

Det virker fuldstændig uigennemtænkt fra kommunens side og drives tilsyneladende udelukkende for at tække bygherrens og sælgers behov for ekstraordinær profit.

Projektet er DESVÆRRE STADIG så løst beskrevet, at det i henhold til Byplanlægger Pernille Pontoppidan er ubrugeligt i forhold til at beslutte en ny lokalplan.

Skitsen og beskrivelsen af hele projektet er både ufuldstændigt og decideret vildledende.

Se https://www.netavisen.nu/debat-direkte-vildledning-af-politikerne-i-sagen-om-braendegrunden/

Der er indgivet over saglige 30 høringssvar, som indeholder alvorlige bekymringer og indsigelser.

Og hvad er så Administrationens svar til alle disse høringer:

”Høringssvarene giver ikke anledning til, at Administrationen anbefaler, at lokalplanen ændres væsentligt.”

En lignende arrogance skal man lede længer efter. Man skulle tro, at Administrationens fornemmeste opgave er at sikre, at byggeprojekter udføres og godkendes i henhold til politikernes visioner udstedt i form af diverse kommunalplaner og lokalplaner.

Men sådan er det åbenbart ikke i Gribskov kommune.

Vil danne præcedens
Foruden problemstillingen på Brændegrunden har vi i Smidstrup Strand igennem hele processen ligeledes været meget bekymret for, at en ændring af lokalplanen for Brændegrunden vil danne præcedens for øvrige lignende projekter i området.

Denne bekymring har vist sig at være fuldt berettiget, da der allerede nu behandles en lignende sag på Askelundsvej med seks rækkehuse på to sammenlagte grunde.

Borgere i Smidstrup Strand har igennem ni måneder forsøgt at komme i kontakt med politikerne, for at indlede en dialog i forhold til udvikling af vores lokale område.

Vi har indsendt høringssvar, vi har deltaget i borgermøde, og vi har deltaget ved besigtigelse af Brændegrunden sammen med repræsentanter fra Planudvalget.

Vi må bare konstatere, at uanset hvad vi gør, så har det været fuldstændig umuligt at få politikerne fra de ovennævnte partier til at forholde sig til de mange rejste problemstillinger.

Så når de pågældende politikere giver udtryk for at de ”lytter” og regulerer projektet, så er det simpelthen en hån mod os borgere og demokratiet.

Der er INGEN borgere, som har bedt om en bebyggelses procent på 40%, 35% eller 32% eller hvilken % Planudvalgets flertal, synes det skal være på dagen. Tvært imod er der i alle indsendte høringer givet udtryk for at bebyggelsesprocenten skal forblive på de 25% som er gældende i den nuværende lokalplan.

Lad være med at foregive at I politikere har ”lyttet”. Det er simpelthen for hyklerisk og utroværdigt. I dag er der ikke et eneste boligprojekt i Smidstrup Strand med bebyggelsesprocent over 25%.

Start ikke glidebanen nu – bibehold rammerne som fremgår af den gældende lokalplan fra 2007. For øvrigt vedtaget under tidligere borgmester Jannich Petersen, Venstre.

Byg med omtanke – far med lempe – moderer bebyggelsesprocenter – stil krav til arkitektur og planlægning samt udvikling af infrastruktur og by tilbud.

Tænk på Gribskov kommune og dets borgere, og IKKE et ensidigt fokus på skruppelløse spekulanter.”

På vegne af

”Bevar Smidstrup Strand” :

Lars Skytte, Mads Breckling, Claus Walther Jensen, Torben Skibsted, Gitte Breil

Smidstrup Strand Grundejerlav:

Pernille Pontoppidan, Marianne Frylund, Niels Olsen

1 Comment

Jannich Petersen
5. april 2022 at 7:34

Det er urigtigt, når det i denne artikel hævdes, at jeg er økonomisk rådgiver for sælger.
Det har jeg aldrig været og skal heller ikke være det.
Jeg har derimod ydet assistance om skattemæssige forhold for ejendommen, der er en erhvervsejendom og derfor omfattet af særlige skatteregler ved et salg. Det er årsag til, at UBL har erklæret mig inhabil i den politiske behandling af lokalplanen.

Skriv en kommentar

Facebook
Twitter
LinkedIn

Seneste nyheder:

Tip os!