Debat: Tid til evaluering af sommerens mange events og begivenheder

Debat: I Venstre er vi rigtig glade for de mange forskellige arrangementer og events som hen over sommeren afholdes i Gribskov Kommune. Det er med til at sætte Gribskov på landkortet ifht. turister og gæster og for alle borgere og erhvervsdrivende i Gribskov Kommune.

Musik i Lejet (MIL) og alle andre events er et aktiv for Gribskov Kommune og for foreninger der nyder godt af uddelingsmidler, hvilket Venstre ser som et stort aktiv. Men det er altid godt at evaluere sommerens mange begivenheder, som langt hen ad vejen er arrangeret af frivillige ildsjæle.

Debatten omkring MIL har kørt i diverse medier i de sidste uger. Venstre vil gerne være med til at sikre at denne dialog/debat kører konstruktivt og ikke udelukkende på de sociale medier, hvor debatten ofte bliver lidt unuanceret.

I Venstre har vi derfor brugt tid på at reflektere over hvilke overordnede emner, som vi ønsker der skal tages med i planlægningen og i selve afholdelsen af evalueringen, og vi er naturligvis åbne overfor andre emner. Disse emner kan også have relevans for andre arrangementer.

Specifikt omkring MIL ønsker Venstre en evaluering af følgende overordnede emner:
– trafik og parkeringssituationen
– tidsintervallet der bruges udenfor selve festivaldagene
– adgangsforhold til festivalpladsen
– håndtering af skrald og toiletfaciliteter udenfor festivalpladsen
– festaktiviteter udenfor festivalpladsen
– genbesøgseffekten af festivalen
– effekten for foreningerne

Input af evaluering af sommerens mange begivenheder er på det førstkommende udvalgsmøde i Erhverv og Oplevelsesøkonomi samt i Klima, Teknik og Miljø hvor Venstre er repræsenteret i begge udvalg.

Det er vigtigt, at vi får igangsat en evaluering og får igangsat dialoger blandt de forskellige arrangører samt andre relevante foreninger, grupper, råd, nærpoliti, beredskabet mfl., så man kan lære af evalueringen, debatterer forslag til forandringer og ikke mindst tage disse input med i planlægningen af næste sommers arrangementer.

I Venstre glæder vi os til evaluering og dialog. Og sammen for skabt nogle rammer som glæder flest.

På vegne af Venstres Byrådsgruppe i Gribskov Kommune
Gruppeformand Helle Blomsterberg