DEBAT: Trist at der skabes usikkerhed om vores lokale folkeskoler

Sankt Helene Skole Tisvilde

DEBATINDLÆG: I sidste byrådsperiode blev der indgået en aftale om en tildelingsmodel. Denne model tilsiger at også små skoler skal have mulighed for at undervise på samme niveau, som de resterende skoler. Sankt Helene skal derfor, ifølge denne aftale, tildeles 1 million kroner, således at man sikrer at Sankt Helene Skole også kan undervise på samme niveau som de resterende folkeskoler, trods et lavere antal elever.

Tildelingsmodellen er udarbejdet med et politisk flertal  i Børn, idræt og familie udvalget i sidste periode, hvor Venstre i denne periode sad for bordenden.

Venstre og Konservative vælger nu ikke at opfylde den aftale de har indgået med folkeskolerne, børnene og deres forældre. De mener, at Sankt Helene skole skal arbejde med kun halvdelen af budgettet for at afvente en revidering af tildelingsmodellen. Det betyder reelt, at skolen ikke kan vide, hvad deres økonomi er 12 måneder frem.

Det er i vores verden helt ok at revidere og evaluere en aftale. Men at løbe fra en aftale, og så kalde det økonomisk ansvarlighed, det er ligesom at have tilkaldt en håndværker, aftalt en pris og efterfølgende sige at man kun vil betale halvdelen. Der ikke økonomisk ansvarlighed, det er helt enkelt bare at løbe fra en aftale.

Astrid Recinella, Nytgribskov
Pernille Søndergaard, Nytgribskov
Anders Gerner Frost, Nytgribskov
Pernille Kromann Sams, Nytgribskov