DEBAT: Udvikling af Gilleleje bymidte peger mange år frem

DEBATINDLÆG: Kommunen er i øjeblikket vært for en borgersamling, hvor 30 personer er inviteret til at arbejde med, hvordan Gilleleje kan tage sig ud i fremtiden. Det er en spændende proces og et samarbejde mellem kommune, beboere og erhvervsdrivende i en form, som vi ikke har prøvet før.

Der har været skrevet og ment meget om Gilleleje og processen omkring udviklingen af området. Jeg kan godt forstå, hvis man bliver i tvivl om, hvordan det hele hænger sammen. Det vil jeg gerne forsøge at gøre mere tydeligt.

Både fra administrationens side og politisk side er der et stort ønske om at få et godt forløb med konstruktive anbefalinger, som man kan arbejde videre med. Borgersamlingsforløbet er et forsøg på at få et bredt udsnit af borgere og meninger til at hjælpe os med at udarbejde et godt lokalplansforslag.

De startede 1. september og afslutter deres arbejde med årets udgang. Næste møde i borgersamlingen afholdes mandag den 14. november. Her skal deltagerne bl.a. tale om dilemmaer som støj, parkeringsproblemer, og hvordan man håndterer bevarelsen af gamle bygninger over for ønsker om moderne funktionalitet og komfort.

Borgersamlingsforløbet munder ud i en lokalplan-proces, hvor alle kan give deres besyv med. Derefter tager Byrådet stilling til det hele, og beslutter hvordan den ny lokalplan ender med at se ud. Og dermed hvordan Gilleleje Bymidte kan udvikle sig videre.

Der bliver altså god mulighed for alle for at bringe synspunkter frem, og politikerne bliver klædt godt på i forhold til at træffe beslutninger om udviklingen i Gilleleje.

Forud for og sideløbende med borgersamlingens arbejde har administrationen behandlet en ansøgning om at etablere café i det gamle toldhus på Nordre Havnevej 5, som hidtil har været lægepraksis.

Byrådet besluttede på deres møde i april, at et fremtidigt lokalplansforslag for Gilleleje skal kunne rumme en kommende restaurant på Nordre Havnevej 5 samt restauranten Bistro No. 3, som ligger rundt om hjørnet på Havnevej 3. Det skal selvfølgelig ske inden for nogle rimelige rammer, men der er et ønske om at café/restaurantdrift skal være mulig på de to adresser.

Det er helt normal praksis, at der arbejdes på politiske sagsfremstillinger på baggrund af konkrete ansøgninger. Vi sætter ikke alting i stå, fordi der arbejdes med en byudvikling, som skal komme et område til gavn mange år frem i tiden.

Administrationen har derfor foretaget en konkret vurdering af ansøgningen om at drive café på Nordre Havnevej 5 og har anbefalet politikerne, at der som udgangspunkt godt kan drives restauration, hvis der gives en række midlertidige dispensationer til den gamle lokalplan.

Det er administrationens opfattelse, at den nye ejers ønsker for ejendommen er meningsfulde og i tråd med udviklingen i området. Huset på Nordre Havnevej 5 har senest været en kombineret bolig og lægepraksis. For at det skal kunne bruges til café, kræver det som nævnt, at der dispenseres midlertidigt fra lokalplanen på en række punkter, men ikke i et omfang, hvor den gamle bevaringsværdige bygning i udtryk vil fremstå anderledes. Huset ligger i forvejen omgivet af andre butikker og restauranter, og en café på denne placering vil passe fint ind i området.

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø har på den baggrund behandlet sagen den 28. oktober, hvor de valgte at udsætte beslutningen om, hvorvidt der skal gives dispensationer til bestemmelserne i lokalplanen. Det skete netop i anerkendelsen af og respekten for borgersamlingens arbejde.

Administrationen har dermed fremlagt sagen og foretaget en vurdering af mulighederne for at imødekomme ønsket om at omdanne ejendommens formål. Herefter har politikerne behandlet sagen og fundet, at det giver mening at vente med at gå videre, så man kan få borgersamlingens input med i vurderingen af sagen.

Det er egentlig ganske fornuftigt og lige efter bogen. Men uanset hvad, så er og bliver dispensationerne til Bistro 3 og Toldboden midlertidige, netop af respekt for, hvad Byrådet ender med at beslutte om rammerne for disse ejendomme.

Og uanset hvordan det hele falder ud, skal man også huske, at Gilleleje er meget mere og andet end nogle få restauranter.

Vi har inviteret 30 borgere til at drømme sammen og tænke ambitiøst om byens udvikling. Og det håber jeg, de vil.

Som direktør på området glæder jeg mig til at se anbefalingerne og følge udviklingen i Gilleleje de kommende år. Jeg tror på, at vi kan bevare og udvikle på én og samme gang, og jeg er glad for den store interesse for at deltage fra lokalområdet.

Indlægget er skrevet af:

Niels Tørsløv
Direktør for plan, teknik og beskæftigelse i Gribskov Kommune